Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 29 noiembrie 2023

Home Administrație Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 29 noiembrie 2023
Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 29 noiembrie 2023

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, precum și ale art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 135 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, vă aducem la cunoştinţă că în data de  29 noimbrie 2023, ora 1300, va avea loc şedinţa publică ordinară a Consiliului Județean Hunedoara, ale cărei lucrări se vor desfășura în sala de ședințe din sediul Consiliului Județean Hunedoara, situat în municipiul Deva, str. 1 Decembrie, nr.28, județul Hunedoara, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor examenelor organizate în vederea ocupării funcţiilor vacante de Șef Secție Neurologie și Șef Secție Ortopedie și Traumatologie la Spitalul Județean de Urgență Deva;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea duratei concediului de odihnă suplimentar pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului de Artă Deva;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului de Cultură și Artă a județului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției de colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și Consiliul Local al comunei Pui;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Sanatoriul de Pneumoftiziolgie Brad”;

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr.20110/2018 de delegare prin concesiune a Serviciului de operare și administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor CMID Bârcea Mare, județul Hunedoara ;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Dramatic ID Sîrbu Petroșani.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Întrebări, interpelări.