EURO JOBS Comunicat de presă închidere proiect ”Calificare pentru tineret”

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toti

Obiectiv specific: (Operatiune compozita OS 3.1, 3.4) 3.1. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație; 3.4.: Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație;

Titlul proiectului: Calificare pentru viitor

Contract POCU: POCU/1080/3/16/157416

Beneficiar:    EURO JOBS S.R.L.

COMUNICAT DE PRESA

 S.C. EURO JOBS S.R.L., cu sediul in Petrosani, str. Livezeni, nr. 3, et. 1, jud. Hunedoara in calitate de Beneficiar, in parteneriat cu AGENTIA JUDETEANA DE OCUPARE A FORTEI DE MUNCA HUNEDOARA, anunta desfasurarea Conferintei de inchidere a proiectului cu titlul: Calificare pentru viitor, Cod proiect POCU/1080/3/16/157416  in data de 22.12.2023 orele 10.00 la Biblioteca  Universitatii din Petrosani, str. Universitatii, nr. 20, jud. Hunedoara.

Proiectul este co-finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

Valoarea totala a proiectului este de 3.870.832,13 lei, din care nerambursabili 3.572.174,91 lei. Contributia proprie a EURO JOBS S.R.L.140.984,00 lei si contributia proprie a AJOFM Hunedoara 157.673,12 lei.   

Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti

Componenta 1: Îmbunatatirea nivelului de competente profesionale si cresterea gradului de Ocupare

a somerilor si persoanelor inactive în corelare cu nevoile pietei muncii.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta Furnizarea masurilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca, in conformitate cu prevederile Legii 76/2002, in scopul Cresterii ocuparii si Imbunatatirii nivelului de competente pentru 202 someri si persoane inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de educatie, prin acordarea serviciilor de informare si consiliere profesionala, medierea muncii, formare profesionala si evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute pe alte cai decât cele formale, interventie derulata in judetul Hunedoara, materializata pe parcursul a 12 luni.

Prioritate de investitie 8i : Acces la locuri de munca pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca si pentru persoanele inactive, inclusiv pentru somerii de lunga durata si pentru persoanele cu sanse mici de angajare, inclusiv prin initiative locale de angajare (…..)

Detalii suplimentare puteti obtine de la:

SCORNEA Madalin-Florin

Manager de proiect

Tel: 0354108516ui