Cultul Eroilor, o manifestare sacră derulată la Vulcan întotdeauna cu emoție și patriotism

Cultul Eroilor, o manifestare sacră derulată la Vulcan întotdeauna cu emoție și patriotism

Păstrarea tradiției de comemorare a memoriei tuturor eroilor români, la momentul sacru al Înălțării Domnului, este și rămâne pentru cetățenii din Vulcan și pentru administrația publică locală deopotrivă, o datorie importantă, un prilej cu totul special din calendarul fiecărui an, de aducere aminte a momentelor istorice care au dat națiunii române printr-un traseu plin de sacrificii umane, șansa de întregire, de libertate și modernitate.

Există, peste an, o zi în care semnificaţiile discursurilor despre eroi şi eroism, despre patrie şi patriotism, ating sufletele oamenilor altfel decât în orice alt moment. La Vulcan, ziua în care creştinătatea sărbătoreşte Înălţarea la dreapta Tatălui Ceresc a Mântuitorului Isus Hristos, atât în Cimitirul Eroilor de la Coroești, cât și la monumentul ridicat pe Osuarul de la Paroșeni, în care-şi duc somnul de vechi cei care au pierit cu arma în mână pentru a apăra idealurile poporului român şi au dat generaţiilor următoare şansa de a trăi în pace şi în libertate, au avut loc și în acest an, ceremonii.

Clopotele bisericilor din Vulcan au răsunat după datină, în cinstea eroilor, iar la locurile în care-și odihnesc somnul de veci eroii din Vulcan Imnul României și Imnul Eroilor au completat atmosfera. La Cimitirul Eroilor de la Coroiești și Osuarul de la Paroșeni, unde conform documentelor din arhiva militară, sunt osemintele a 120 de ostași români, pieriți pe aceste meleaguri în Marele Război (după cum stă scris chiar pe placa mormântului lor), au venit și în acest an zeci de vulcăneni, reprezentanți ai autorităților publice locale, dar și ai Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere precum și ai altor structuri militare și civile din Valea Jiului, tineri și vârstnici care simt că trebuie să îşi amintească în ziua sfântă de Înălţare, că suntem liberi datorită sacrificiului tuturor celor ce şi-au jertfit viaţa pentru România.

Oficialitățile au depus, cu acest prilej, coroane de flori în acordurile ”Imnului Eroilor”, iar prof. Malvine Socaci, viceprimarul municipiului Vulcan a vorbit despre semnificația acestui moment. Tot cu acest prilej, întru veșnica pomenire a Eroilor neamului românesc, slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române au săvârșit slujbe de pomenire.