Servicii financiare prompte și diverse la front desk-urile CAR Unirea

Servicii financiare prompte și diverse la front desk-urile CAR Unirea

Instituție financiară de tradiție în Valea Jiului, CAR Unirea Petroșani și-a extins în mod constant aria de activitate, acționând în prezent nu doar în municipiul Petroșani, ci și în municipiul Vulcan dar și în alte localități precum Vulcan, Arad, Oradea, Curtici sau Giroc.

Preocupările instituției financiare nebancare în vederea creșterii gradului de satisfacție al membrilor săi, derulate constant de echipa managerială, se concretizează nu doar în diversificarea ofertelor de servicii financiare de economisire și creditate puse la dispoziția acestora sau prin diversitatea ajutoarelor sociale dezvoltate în cadrul acestei case de ajutor reciproc, ci și printr-o serie de investiții în modernizarea și diversificarea modului de interacțiune cu membri CAR.

În acest context se înscrie, spre exemplu, și demersul recent finalizat privind modernizarea sediului din municipiul Vulcan al CAR Unirea de pe strada Nicolae Titulescu, situat la parterul blocului 4T. Aici au fost realizate, în decurs de o lună, ample lucrări de modernizare care au făcut posibil ca „front desk”-ul prin care se realizează relațiile directe cu clienții să fie unul elegant, iar întregul spațiu unul deosebit de primitor. În plus, investițiile în modernizarea spațiului de la Vulcan al CAR Unirea s-au concretizat și în ceea ce privește facilitarea accesului persoanelor cu handicap, prin construirea unei noi rampe de acces, iar zona exterioară a spațiului a fost și ea înfrumusețată.

La sediul din Vulcan al CAR Unirea, ca de altfel la toate celelalte sedii ale instituției financiare, persoanele care dețin deja statutul de membru al acestei case de ajutor reciproc, dar și cei care doresc să se înscrie în cadrul acesteia, au la dispoziție toate informațiile necesare privind întreaga gamă de servicii puse la dispoziție de această instituție.

Pentru a facilita interacțiunea membrilor CAR cu operațiunile financiare derulate prin intermediul acestei case de ajutor reciproc, au fost dezvoltate și o serie de soluții informatice prin care sunt disponibile în prezent, pe pagina web a instituției (www.carunirea.ro) atât informații privind aderarea la statutul de membru CAR, cât și tipurile de împrumuturi disponibile, de facilități și ajutoare sociale, precum și serviciile de plată a ratelor și a contribuției lunare la fondul social prin intermediul operațiunilor cu cardul (POS) sau al plăților on-line.

Fondată în anul 2002 ca și continuatoare a activității casei de ajutor reciproc a salariaților IUM Petroșani (care a luat ființă în 1997), CAR Unirea a devenit una dintre cele mai mari și mai apreciate instituții de acest fel din țara noastră. Pornind de la scopul său inițial, acela de întrajutorare a salariaților asociați prin acordarea de împrumuturi, în cei peste 20 de ani de activitate Asociația Casa de Ajutor Reciproc Unirea Petroșani (CAR Unirea Petroșani) a dobândit un caracter teritorial și și-a diversificat activitatea fiind recunoscută în prezent pentru performanțele deosebite și pentru calitatea excelentă a serviciilor oferite membrilor și, în mod deosebit, a gamei de împrumuturi practicate.

Potrivit președintelui CAR Unirea Petroșani, dr.ec. Rodica Costandoiu, instituția acordă în prezent o serie de împrumuturi tradiționale ca multiplu al fondului social, împrumuturi de capitalizare, împrumuturi opționale care nu depind de valoarea fondului social, și, nu în ultimul rând, împrumuturi promoționale. De asemenea, grație aderării casei la instrumentul financiar de garantare „Employment and Social Innovation (EaSI) implementat de European Investment Fund (EIF) și gestionat direct de către Comisia Europeană, CAR Unirea asigură facilitarea accesului la microfinantare pentru companii aflate atât în faza de start-up, cât și în faza de dezvoltare.

”Membri ai Casei de Ajutor Reciproc Unirea Petroșani (CAR Unirea Petroșani) pot fi salariaţi, pensionari, persoane fizice care obţin venituri de natură salarială şi asimilate salariilor, sau realizate în urma desfăşurării unor activităţi generatoare de valoare adăugată în domeniul valorificării produselor din fermele sau gospodăriile proprii sau al prestării diverselor servicii, fără deosebire de naţionalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase, persoane fizice majore, precum și minori posesori ai capacității de exercițiu depline în urma căsătoriei, a dobândirii calității de salariat și aflați în alte condiții prevăzute de lege. Înscriem minori, la solicitarea părinților, bunicilor ori a tutorilor, în scopul educării acestora în spiritul economisirii, al apartenenței la o instituție cu profil social și nepatrimonial”, spune dr.ec. Rodica Costandoiu, președintele CAR Unirea.