În luna mai, 444 persoane şi-au găsit un loc de muncă cu sprijinul AJOFM Hunedoara

În luna mai, 444 persoane şi-au găsit un loc de muncă cu sprijinul AJOFM Hunedoara

Potrivit unui nou raport statistic dat publicității de Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare Profesională a județului Hunedoara, în cursul lunii mai 2024, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Hunedoara, au fost încadrate în muncă 444 persoane, dintre care 232 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 202 persoane au peste 45 de ani, 75 persoane au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 40 persoane au între 30 – 35 ani, 50 persoane au între 25 și 30 de ani, iar 77 persoane sunt tineri sub 25 de ani. În baza de date a AJOFM Hunedoara, s-au înscris în luna mai 2024, ca persoane în căutare de loc de muncă, 86 tineri NEET, cu vârsta între 16 – 29 ani.

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 302 provin din mediul urban, iar 142 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale,169, urmate de cele fără studii sau cu studii primare și gimnaziale, 130. Numărul celor care au ca studii școala profesională sau de arte și meserii este de 85, cei cu studii universitare sunt în număr de 49, iar cei cu studii postliceale sunt în număr de 11.

Din numărul total de persoane care au fost angajate, în luna mai 2024, prin intermediul AJOFM Hunedoara, 40 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile, încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele agenției.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în cursul lunii mai 2024, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 675  persoane.