Anunțuri Archive

Anunțuri

Primăria municipiului Lupeni / Anunț public

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUPENI și PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ BĂRBĂTENI  titulari ai planului ”Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând Municipiului Lupeni și proprietate privată aparținând Parohiei Ortodoxe Române Bărbăteni, județul Hunedoara” …