Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A., titular al proiectului “MICROHIDROCENTRALĂ REZERVOR 2X2.000 MC LUPENI”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “MICROHIDROCENTRALĂ REZERVOR 2X2.000 MC LUPENI”, propus a fi amplasat în în municipiul Lupeni, str. Straja, f.n., jud. Hunedoara.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, judeţul Hunedoara, în zilele de luni – joi, între orele 900 -1600 şi vineri între orele 900 – 1300 , precum şi la următoarea adresă de internet http://apmhd.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara.