Ședință de îndată, astăzi, la Consiliul județean Hunedoara

Marți, 12 decembrie 2017, ora 10.00, Consiliul Județean Hunedoara se întrunește în ședință de îndată, în Sala Mare a instituției. Pe ordinea de zi a dezbaterilor fugurează următoarele proiecte de hotărâre:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii temporare a dreptului de administrare asupra drumului județean DJ 687D de la km 3+350 la km 10+100;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2017;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara ăe anul 2017;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva pe anul 2017;
  5. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2017.