APA SERV VALEA JIULUI semnează contractul de lucrări Lot 1: VJ-CL-08 „Reabilitarea reţelelor de apă și canalizare Lupeni Vest și a aducțiunii Braia”, în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020”

Luni, 10 decembrie 2018, are loc la sediul S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. semnarea contractului de lucrări Lot 1: VJ-CL-08 „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Vest și a aducțiunii Braia”, contract semnat între Apa Serv Valea Jiului S.A., ca beneficiar și Hidoconstrucția S.A. București, în calitate de ofertant declarat câștigător în urma procedurii de licitație deschisă derulată pentru contractul mai sus menționat.

Contractul de lucrări vizează reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul municipiului Lupeni, zona Vest, în vederea îmbunătățirii calităţii serviciilor de apă și canalizare furnizate populaţiei, în conformitate cu standardele de calitate ale Uniunii Europene, precum și asigurarea continuităţii serviciului de alimentarea cu apă, 24 de ore din 24.

Obiectivele specifice ale contractului de lucrări sunt:
– Reabilitarea rețelelor de apă pe o lungime de aproximativ 8,5 km;
– Reabilitarea rețelelor de canalizare pe o lungime de aproximativ 8,7 km;
– Reabilitarea aducțiunii Braia pe o lungime de aproximativ 2,6 km.

Termenul de execuție a lucrărilor este de 21 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Valoarea contractului este de 18.900.735,21 lei fără TVA.
Obiectivul general al proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020” este conformarea infrastructurii de apă și canalizare în Valea Jiului, jud. Hunedoara conform cerinţelor ce derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) și calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) până în anul 2020.

Contractul de finanţare a fost semnat în luna mai 2017 şi are o valoare totală de 384.329.650,38 de lei, din care, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene este de 275.186.442,38 de lei.