Consiliul județean Hunedoara, convocat astăzi în ședință extraordinară

Consiliul Județean Hunedoara este convocat pentru data de 10 decembrie
2018, orele 9,00 în ședință extraordinară, legislativul județean urmând să se pronunțe asupra următoarelor proiecte propuse pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2018;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara pe anul 2018;
3. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al Județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2017 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al Județului Hunedoara pe anul 2018.