Bugetul SNIMVJ pe agenda ultimei ședințe de Guvern din 2019

Ultima ședință de Guvern din acest an, de luni, 30 decembrie 2019 are pe ordinea de zi, printre alte proiecte de hotărâre și unul care vizează aprobarea Bugetului rectificat de venituri și cheltuieli al SNIMVJ pentru anul 2019.

Potrivit actului normativ, Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. beneficiază de o suplimentare a bugetului pentru anul 2019 în sumă de 58.628 mii lei, reprezentând credite bugetare și credite de angajament aferente articolului bugetar cod 16 “Programe de conservare sau de închidere a minelor”, la Capitolul 8101 ”Combustibili și energie”, Titlu 40 “Titlul IV Subvenții”, alocați în conformitate cu art. 26 din Ordonanța Guvernului nr. 12/ 2019. Aceasta sumă este destinată a fi utilizată de societate pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive cu finanțare de la bugetul statului.

Activitatea societății are drept țintă închiderea definitivă până în anul 2021 a minelor Paroșeni și Uricani, mine considerate necompetitive, după ce la finalul anului 2019 activitatea de producție a celor două exploatări miniere încetează.

Suma de 58.628 mii lei reprezentând ajutor de stat pentru acoperirea costurilor excepționale, are, defalcat, următoarea structură:
• lucrări de închideri mine în subteran: 43.100 mii lei;
• plăți compensatorii: 11.346 mii lei;
• reconversie profesională: 500 mii lei;
• costuri pentru salariați: 3.682 mii lei