Experții angajați de Comisia Europeană propun 3 opțiuni de viziune pentru Valea Jiului

Home Economie Experții angajați de Comisia Europeană propun 3 opțiuni de viziune pentru Valea Jiului
Experții angajați de Comisia Europeană propun 3 opțiuni de viziune pentru Valea Jiului

Echipa de proiect a companiei PricewaterhouseCoopers (PwC), care a fost contractată de Comisia Europeană în luna octombrie 2019 pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare Socială, Economică și de Mediu a Văii Jiului, se află în etapa elaborării acestui document. O primă versiune a Strategiei va fi prezentată până la data de 4 mai 2020, varianta finală urmând să fie definitivată până la data de 30 septembrie 2020.

Având în vederea starea de urgență instituită în România din data de 16 martie a.c. și măsurile aferente adoptate de autoritățile statului în contextul evoluțiilor legate de pandemia COVID-19, PwC a procedat la reconsiderarea și modificarea planului de activități pentru adaptarea la condițiile de izolare socială și lucru la distanță. În consecință, activitățile de consultare a tuturor părților interesate în acest proiect, ce ar fi trebuit să se desfășoare prin organizarea de ateliere de lucru, focus grupuri și alte formate de consultare publică în locații din Valea Jiului, vor fi transpuse în activități derulate în sistem on-line, prin elaborarea unor documente de conținut și chestionare ce urmează să fie postate pe website-ul Ministerul Fondurilor Europene și prin organizarea de teleconferințe (audio/video) cu mai multe categorii de părți interesate și/sau interviuri telefonice.

Experții europeni propun în această etapă de consultare, 3 opțiuni de viziune pentru Valea Jiului, după cum urmează:

Viziune 1: Valea Jiului – Generator de inovație în sectorul energetic românesc

Având în vedere contextul actual al tranziției energetice, dar și nevoia de siguranță și continuitate în alimentarea cu energie a Sistemului Energetic Național, inovația în domeniul energetic ce va fi urmărită de Valea Jiului se referă în special la infrastructura fizică, respectiv la componente energetice. Printre avantajele acestei viziuni se numără faptul că activitatea Văii Jiului în sectorul energetic durează de peste 150 de ani, infrastructura termocentralei Paroșeni și infrastructura de suport.  Experții avertizează însă că, deoarece exploatarea huilei se va încheia până în anul 2030, termocentrala Paroșeni poate continua să funcționeze doar dacă vor fi realizate investiții pentru convertirea pe gaz a acesteia.

Viziune 2: Valea Jiului – Centru de reconversie profesională și specializare inteligentă din România

Pornind de la cifrele statistice care arată că în anul 1995 în Valea Jiului trăiau 115 mii de persoane apte de muncă, din care 70 de mii de persoane erau angajate, la nivelul anului 2018, chiar și sub efectul emigrării susținute începute la jumătatea anilor ’90, zona era locuită încă de 100 de mii de persoane apte de muncă, dintre care doar 25 de mii aveau un loc de muncă stabil, experții europeni propun și o viziune de dezvoltare prin crearea unui Centru de reconversie profesională și specializare inteligentă în România.

În context, experții consideră că necesitatea diversificării economice este imperativ necesară, în special în condițiile în care un număr semnificativ de foști mineri își doresc să fie angrenați pe piața muncii. Reconversia profesională poate fi centrată pe meserii relativ apropiate mineritului din punct al complexității (mecanici, instalatori, lucrători în HORECA) , pe domenii complet diferite (precum IT) sau poate fi utilizată o abordare combinată a nivelelor de specializare inteligentă.

Viziune 3: Valea Jiului – Una dintre cele mai atractive destinații turistice ale României în orice anotimp

Interviurile derulate de echipa PwC cu toate părțile implicate au evidențiat că sectorul cu cel mai mare potențial generator de valoare adăugată este turismul. În anul 2018 acest sector a fost reprezentat preponderent de sporturile de iarnă în zona pârtiilor din Straja și Parâng.

Important de precizat este că atât administrația locală, cât și reprezentanții mediului de afaceri consultați își doresc continuarea investițiilor în turism, considerând că acestea au cel mai mare potențial de investiții, atât în sectorul public, cât și în cel privat.

Principalii investitori în acest sector ar fi întreprinderi mici și mijlocii ce vor avea nevoie de un concept turistic comun, integrat de la est la vest la nivelul Văii Jiului, precum și de dezvoltarea unui brand local.

Datorită punctului de vedere comun al mediului de afaceri, al administrației locale și al ONG-urilor referitor la nevoia dezvoltării diverselor activități turistice care să susțină afluxul de vizitatori pe tot parcursul anului, indicatorul “Dorința comună a părților implicate” este maxim – 10 puncte din 10.

Primul draft de lucru al viitoarei ”Strategii de dezvoltare a Văii Jiului” a fost deja transmis tuturor părților implicate în procesul de consultare publică (autorități, agenți economici, instituții, ONG-uri, mass-media etc.), urmând ca acestea să poată face observații și propuneri de completare până la data de 6 aprilie 2020.