Ședințele Consiliului județean Hunedoara se vor derula în regim de videoconferință până la încetarea crizei sanitare

Home Administrație Ședințele Consiliului județean Hunedoara se vor derula în regim de videoconferință până la încetarea crizei sanitare
Ședințele Consiliului județean Hunedoara se vor derula în regim de videoconferință până la încetarea crizei sanitare

Ședințele Consiliului județean Hunedoara se vor derula în regim de videoconferință până la încetarea crizei sanitare. Acest lucru este posibil atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere legal după ce, în ședința de marți, 31 martie 2020, CJ Hunedoara a completat Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 246/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare.

Astfel, potrivit articolului 50 al Anexei la decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

Având în vedere contextul actual, conducerea Consiliului județean Hunedoara a decis că prezența și participarea consilierilor județeni la ședințe poate fi constatată și prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, motiv pentru care s-a introdus articolul 20^1 care la alinatul (1) are următorul conținut: „În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism și alte situații similare, ședințele comisiilor de specialitate și ale consiliului județean se pot desfășura prin mijloace electronice, platformă on-line conform prevederilor prezentului articol”.

În articolele următoare ale HCJ, sunt introduse reglementări privind constatarea prezenței și votului consilierilor județenei prin intermediul platformei on-line.

De asemenea, în spiritul respectării legii și al transparenței, la ședințele consiliului județean pot participa și cetățenii în următoarele condiții: prin înscrierea acestora pe platforma on-line de videoconferință, pe baza unui formular completat on-line care va fi disponibil pe site-ul www.cjhunedoara.ro, înainte cu minimum 4 ore de ora stabilită pentru ședințele ordinare, cu minimul 2 ore înaintea ședinței extraordinare și minimum o oră înaintea ședinței extraordinare convocată de îndată. Cetățenii vor primi un link prin e-mail prin care se vor putea conecta la ședință și vor putea chiar lua cuvântul.