Consilierii județeni dezbat pentru prima oară în videoconferință problemele județului Hunedoara

Home Administrație Consilierii județeni dezbat pentru prima oară în videoconferință problemele județului Hunedoara
Consilierii județeni dezbat pentru prima oară în videoconferință problemele județului Hunedoara

Luni, 6 aprilie 2020, membrii Consiliului Județean Hunedoara au fost convocați în ședință de urgență, aceasta desfășurându-se, pentru prima oară în istoria instituției, în sistem de videoconferință.

Potrivit articolului 50 al Anexei la decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

Având în vedere contextul actual, conducerea Consiliului județean Hunedoara a decis că prezența și participarea consilierilor județeni la ședințe poate fi constatată și prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice. Regulamentul CJ prevede că: ”În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism și alte situații similare, ședințele comisiilor de specialitate și ale consiliului județean se pot desfășura prin mijloace electronice, platformă on-line”.

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinară a Consiliului Județean Hunedoara din 6 aprilie, consilierii județeni vor dezbate, în vederea aprobării, următoarele proiecte de hotărâre:

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Gherman Petre Lucian;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării contribuției Consiliului Județean Hunedoara pe perioada stării de urgență instituită pe teritoriul României către Asociația Salvital Hunedoara
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara, pe anul 2020
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, pe anul 2020;
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: “Modernizare DJ 705D: Bozeș (DJ 705)- Băcâia – lim. județ Alba – lim. județ Alba – Stănija – Buceș, km 33+100 – km 34+ 900”;
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare DJ 705D: Bozeș (DJ 705)- Băcâia – lim. județ Alba – lim. județ Alba – Stănija – Buceș, km 33+100 – km 34+ 900”.

Documentele de ședință pot fi consultate de cetățenii interesați pe site-ul Consiliului Județean Hunedoara.