Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 30 iunie 2022

Home Administrație Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 30 iunie 2022
Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 30 iunie 2022

Consiliul Județean Hunedoara este convocat în ședință ordinară, care se va desfășura în data de 30 iunie 2022, ora 11:00, în sala de ședințe din sediul Consiliului Județean Hunedoara, situat în municipiul Deva, str. 1 Decembrie, nr. 28, județul Hunedoara, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al județului Hunedoara” doamnei Viorica-Daniela Silivaș-Harper, gimnastă, Maestră Emerită a Sportului;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul Administrativ al Teatrului de Artă Deva;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical la Spitalul Județean de Urgență Deva;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director de îngrijiri la Spitalul Județean de Urgență Deva;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Județului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Hunedoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.111/2020;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014 – 2020” și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția S.C. APA PROD S.A. DEVA a terenurilor pentru realizarea investițiilor din cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara, perioada 2014 – 2020”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la Contractul de administrare încheiat între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Teatrul Dramatic ”I.D.Sîrbu” Petroșani;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014 – 2020”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Informare privind participarea unei delegații al județului Hunedoara la congresul Administrațiilor din cadrul Inițiativei Europene Zona 3 Mări;
 2. Întrebări, interpelări.

Vă mulţumim!