Ședință extraordinară, în 31 august 2022, la Consiliul județean Hunedoara

Home Administrație Ședință extraordinară, în 31 august 2022, la Consiliul județean Hunedoara
Ședință extraordinară, în 31 august 2022, la Consiliul județean Hunedoara

Miercuri, 31 august 2022, ora 09.00, Consiliul Județean Hunedoara este convocat în ședință extraordinară, în sistem videoconferință, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, alocate județului Hunedoara pe anul 2022;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări și servicii de întreţinere, reparații curente și periodice a drumurilor, aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2022;
 3. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui microbuz către Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2022 , virările de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, virărilor de credite în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget , ale unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara;
 6. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2022;
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.178/2019 privind aprobarea transmiterii temporare către UAT Comuna Râu de Mori, prin Consiliul Local al Comunei Râu de Mori a dreptului de administrare asupra drumului județean DJ 686D – tronson km 1+055 (localitatea Brazi) – km2+200 (localitatea Râu de Mori) și asupra drumului județean DJ 686 – tronson km 8+700 (localitatea Unciuc) – km 18+100 (localitatea Suseni);
 8. Proiect de hotărâre privind cererea de solicitare a trecerii unor terenuri din domeniul public al Comunei Sarmizegetusa în domeniul public al Județului Hunedoara;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții: „Intrare Forul lui Traian din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa”;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Clădire cu spații muzeale și anexe, acces sit arheologic Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa”;
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr 102/2022 privind aprobarea depunerii proiectului, a valorii maxime eligibile și a cheltuielilor aferente proiectului Creșterea eficientei energetice si reabilitarea imobilului clădire Secție Pediatrie, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNNR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5-Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Clădire cu spații muzeale și anexe, acces sit arheologic Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa”;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului, a valorii maxime eligibile și a cheltuielilor aferente proiectului “Clădire cu spații muzeale și anexe, acces sit arheologic Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa” în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV – Coeziunea socială și teritorială, Componenta C11 – Turism și cultură, Investiția I1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, Modernizarea/reabilitarea siturilor turistice, fonduri europene aferente PNRR;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 709F: DN7A – Cabana Rusu – Masivul Parâng, km.10+600 – km.11+425”;