Prefectul de Hunedoara acuză CFR de tergiversarea transferului către autoritățile administrației publice locale din Județul Hunedoara a terenurilor situate pe traseul liniei feroviare dezafectate Păuliș Lunca – Brad

Home Stiri la zi Prefectul de Hunedoara acuză CFR de tergiversarea transferului către autoritățile administrației publice locale din Județul Hunedoara a terenurilor situate pe traseul liniei feroviare dezafectate Păuliș Lunca – Brad
Prefectul de Hunedoara acuză CFR de tergiversarea transferului către autoritățile administrației publice locale din Județul Hunedoara a terenurilor situate pe traseul liniei feroviare dezafectate Păuliș Lunca – Brad

Prefectul județului Hunedoara, Călin Petru Marian, a trimis, astăzi, un „Memoriu” viceprim-ministrului  Sorin Mihai Grindeanu – ministrul Transporturilor și Infrastructurii, prin care aduce la cunoștință tergiversarea inexplicabilă de către Sucursala Regională de Căi Ferate Timișoara a procedurilor tehnice de întocmire a documentațiilor în vederea promovării transferului către autoritățile administrației publice locale din Județul Hunedoara a terenurilor situate pe traseul liniei feroviare dezafectate Păuliș Lunca – Brad.

În document se arată că, în urmă cu 5 luni, Instituția Prefectului Județul Hunedoara a înaintat, sub forma unui proiect de hotărâre de Guvern, solicitarea de trecere a terenurilor aferente liniei feroviare Păuliș Lunca – Brad (dezafectată) din domeniul public al statului (terenuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. – S.A), în domeniul public al unor localități din Județul Hunedoara (municipiul Brad și comunele Luncoiu de Jos, Șoimuș, Băița și Vălișoara), în scopul punerii în valoare a fostei linii ferate Păuliș Lunca-Brad și introducerii acesteia în  circuitul turistic, având în vedere oportunitățile de finanțare nerambursabile existente.

Ulterior, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a trimis Instituției Prefectului un punct de vedere prin care se arată că bunurile (terenurile în cauză) pot fi transferate către autoritățile locale numai după parcurgerea unor etape care presupun implicarea Sucursalei Regionale CF Timișoara.

Precizările ministerului au fost trimise Sucursalei Regionale de Cale Ferată  Timișoara, Instituția Prefectului solicitând, totodată, „ inițierea de urgență a procedurilor ce cad în sarcina acesteia de „verificare și identificare pe teren a situației tehnico-juridice de către o comisie mixtă formată din reprezentanți din cadrul Regionalei CF Timișoara și ai solicitantului„.

Până astăzi, din partea Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timișoara nu s-a primit niciun răspuns privind stadiul parcurgerii etapei de verificare și identificare a situației tehnico-juridice a terenurilor în cauză, precum și avizarea în C.T.E.- Consiliul Tehnico-Economic al sucursalei.

În documentul trimis viceprim-ministrului Sorin Mihai Grindeanu se arată că: „Având în vedere această situație de tergiversare de către Sucursala Regională de Căi Ferate Timișoara a procedurilor de întocmire a documentațiilor tehnice ce cad în sarcina acesteia (inclusiv avizarea în CTE), ne vedem obligați să vă informăm despre acest blocaj instituțional care poate periclita transferului către autoritățile administrației publice locale a terenurilor situate pe traseul liniei feroviare dezafectate Păuliș Lunca – Brad, cu consecința gravă a ratării unor oportunitățile de  dezvoltare/proiecte cu finanțare externa nerambursabilă, considerate deosebit de importante pentru comunitatea locală din Județul Hunedoara.”

În finalul Memoriului, prefectul Călin Petru Marian solicită ministrului Transporturilor și Infrastructurii să intervină instituțional și să dispună măsurile legale care se impun pentru deblocarea situației.