Peste 500 de burse școlare pentru elevii din Lupeni

Potrivit unei decizii adoptate recent de Consiliul local al municipiului Lupeni, un număr de 528 de elevi ai unităților de învățământ gimnazial și liceal din această localitate beneficiază de burse școlare, acordate potrivit legii, pentru anul școlar 2022-2023.

Cei mai mulți beneficiari aparțin structurăă Liceului Teoretic ”Mircea Eliade”, pentru care au fost aprobate 327 de burse. Dintre acestea 128 sunt burse de merit, 52 burse de studiu, 147 burse sociale litera. O bursă de merit, 5 burse de studiu și 21 de burse sociale vor ajunge la elevii Liceului Tehnologic Lupeni. De asemenea, pentru Școala Gimnazială nr.3 Lupeni au fost aprobate 174 de burse din care 49 burse de merit, 14 burse de studiu și 111 burse sociale.

Cuantumul burselor școlare acordate în anul școlar 2022-2023 la Lupeni este cel maxim prevăzut de lege, respectiv: 500 de lei pentru bursa de performanță, 200 de lei pentru cea de merit , 150 de lei pentru bursa de studiu și 200 de lei pentru bursa. Sumele se acordă pentru fiecare lună a anului școlar.

”Încercăm prin toate mijloacele pe care le avem la dispoziție, să venim înm sprijinul elevilor și al părinților, să încurajăm performanța în educație și să descurajăm abandonul școlar. Bursele școlare sunt și ele o pârghie importantă prin care putem să acționăm în acest direcții și tocmai de aceea am răspuns tuturor solicitărilor primite de la centrele de execuție bugetară din cadrul sistemului de învățământ din municipiul Lupeni”, a declarat Lucian Resmeriță, primarul municipiului Lupeni.