Cercetătorii INSEMEX Petroșani solicită OSIM înregistrarea a șase noi brevete de invenție

Rod al unei activități laborioase de cercetare în domeniul specific de activitate al Institului Naționale de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă (INCD-INSEMEX) din Valea Jiului, șase noi invenții care aparțin cercetătorilor acestui institut au fost înainte Oficiului Național pentru Invenții și Mărci (OSIM) în vederea obținerii brevetului de invenție.

“Cererile înregistrate la OSIM atestă munca depusă în domeniul cercetării atmosferelor cu potențial exploziv pe care echipele de cercetători din cadrul INSEMEX Petroșani au concretizat-o prin elaborarea unor standuri, metode și sisteme inovatoare în domeniul nostru principal de activitate. Obținerea brevetelor de invenție este o măsură menită să ateste rezultatele muncii colegilor mei și să garanteze protejarea prin lege a drepturilor care decurg din aceste invenții”, a declarat dr.ing. George Artur Găman, director general al INCD-INSEMEX Petroșani.

Cele 6 noi invenții pentru care cercetătorii de la INCD-INSEMEX Petroșani solicită acordarea brevetului de invenție sunt următoarele:

  1. Realizarea unui stand experimental la scară redusă pentru cercetarea exploziilor și a amestecurilor aer-gaz inflamabil;
  2. Realizarea unui stand pentru studierea aprinderii amestecurilor explozive gazoase prin efect corona;
  3. Realizarea unui stand pentru determinarea variațiilor de presiune la modificarea direcției de propagare a exploziilor gazoase în spații interconectate;
  4. Realizarea unui Poligon mobil de antrenament pentru pregătirea practică a personalului de intervenție și salvare în medii toxice, explozive ori inflamabile;
  5. Realizarea unui sistem complex pentru determinarea comportamentului la aprindere și ardere a materialelor solide în atmosfere cu concentrații ridicate de oxigen;
  6. Metode de determinare a dinamicii de formare a atmosferelor explozive.

Cele 6 noi solicitări de brevet de invenție au fost depuse la OSIM în lunile octombrie și noiembrie 2022.