Preocupări pentru extinderea învățământului dual la Liceul tehnologic din Lupeni

Home Educație Preocupări pentru extinderea învățământului dual la Liceul tehnologic din Lupeni
Preocupări pentru extinderea învățământului dual la Liceul tehnologic din Lupeni

Unitate educațională recunoscută la nivelul Văii Jiului și al județului Hunedoara, pentru formarea de personal munctor calificat în meserii dintre cele mai căutate pe piața muncii, Liceul Tehnologic Lupeni acordă o atenție specială dezvoltării sistemului de învățământ profesional dual, aceasta fiind una dintre misiunile asumate de echipa de conducere și corpul profesoral condus de prof. Aurelia Bucur.

În acest context s-a desfășurat joi, 17 noiembrie 2022, la Lupeni o nouă etapă a proiectului educațional ”VET-SMART: Școala Milenium- activă și responsabilă pentru toți”, inițiat de ISJ Hunedoara în parteneriat cu Instituția Prefectului județului Hunedoara, Consiliul județean Hunedoara, Camera de Comerț și Industrie a județului Hunedoara, Universitatea din Petroșani și Facultatea de Inginerie Hunedoara din cadrul Universității Politehnice Timișoara, proiect în care a fost cuprins și Liceul Tehnologic Lupeni alături de alte instituții de acest fel din județul nostru.

Reprezentanți ai acestor instituții, dar și reprezentanți ai mediului de afaceri din municipiul Lupeni au participat la o masă rotundă găzduită la sediul Primăriei municipiului Lupeni. Prezent la eveniment, primarul municipiului Lupeni, Lucian Resmeriță a evidențiat faptul că administrația locală pe care o conduce înțelege pe deplin necesitatea formării profesionale calificate a tinerilor și este pregătită să susțină eforturile depuse în această direcție de cadrele didactice de la Liceul Tehnologic Lupeni. ”Acest liceu tehnologic a fost dintotdeauna un port-drapel al învățământului profesional și de pe băncile acestuia au ieșit oameni de certă calificare, oameni respectați în breasla profesională pe care și-au ales-o și oameni cu un rol esențial în dezvoltarea economică și socială a municipiului Lupeni. Și în prezent, clasele de învățământ profesional și dual de la Liceul Tehnologic Lupeni se bucură de interes din partea elevilor și a mediului de afaceri, fapt pe care-l considerăm încurajator. În ceea ce privește municipalitatea, evidențiez faptul că noi suntem alături de cei de la Liceul Tehnologic și sprijinim tot ceea ce însemană dezvoltarea și modernizarea sistemului de învățământ, astfel încât elevii care se pregătesc aici să aibă cele mai bune condiții pentru a învăța tainele meseriei alese și pentru a se califica în domenii de maxim interes pe piața muncii”, a declarat Lucian Resmeriță, primarul municipiului Lupeni.

Potrivit directorului Liceului Tehnologic Lupeni, prof. Aurelia Bucur, concluzia întâlnirii de la Lupeni, derulată sub auspiciile proiectului educațional ”VET-SMART: Școala Milenium- activă și responsabilă pentru toți” este aceea că învățământul dual este o soluție categorică pentru dezvoltarea comunității. ”În urma dezbaterii a rezultat necesitatea implicării celor trei actori principali: școală, primărie și mediul economic în viitoarele proiecte de dezvoltare a învățământului din municipiul Lupeni, cu accent pe segmentul învățământului profesional și dual. Mă bucur că atât domnul primar, dar și reprezentanții mediului economic local, și-au arătat interesul față de mediul educațional în care beneficiarul (elevul) își desfășoară activitatea și contăm pe sprijinul public și privat în activitatea noastră. Multumim tuturor factorilor implicați!”, a declarat prof. Aurelia Bucur.

În prezent, la Liceul Tehnologic Lupeni se pregătesc sute de tineri, în clasele de școală profesională, liceui și școală postliceală, în meserii precum: Lucrător hotelier, Confecționer produse textile, Mecanic auto, Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic, Electronist aparate și echipamente, Electrician exploatare rețele de joasă tensiune, Tehnician în turism, Tehnician mecatronist, Tehnician aparate eletromedicale, Tehnician nutriționist și Asistent manager.