Consiliul județean Hunedoara / Convocator ședința CJH din 25 noiembrie 2022

Home Administrație Consiliul județean Hunedoara / Convocator ședința CJH din 25 noiembrie 2022
Consiliul județean Hunedoara / Convocator ședința CJH din 25 noiembrie 2022

Având în vedere dispoziţiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, privind aducerea la cunostinţa publică a faptulului că, Consiliul Județean Hunedoara, este convocat în ședință ordinară, care se va desfășura în data de 25 Noiembrie 2022, ora 11:00, în sala de ședințe din sediul Consiliului Județean Hunedoara, situat în municipiul Deva, str. 1 Decembrie, nr. 28, județul Hunedoara, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului aferent unui sector din drumul județean  DJ 742A aflat în domeniul  public al Județului Hunedoara și în administrarea Consiliului Județean Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Construire pod de legătură centura Petrila, județul Hunedoara”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 672C limita județul Gorj-Valea de Pești – DN 66A, km 40+776-km 50+309”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la contractul de folosință gratuită nr. 3877/2008 – A/1735/2008 a imobilului cazarmă 450 Deva și darea în folosință gratuită către Centrul Militar Județean Hunedoara a unor bunuri aparținând domeniului privat al Județului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la Contractul de administrare încheiat între Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara și Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Întrebări, interpelări.