Consiliul județean Hunedoara / Anunț consultare publică proiect HCJ

Home Administrație Consiliul județean Hunedoara / Anunț consultare publică proiect HCJ
Consiliul județean Hunedoara / Anunț consultare publică proiect HCJ

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se supune consultării publice:

     1 ,,Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale principalelor produse agricole, precum și a prețului mediu la masa verde de pe pajisti, pentru anul 2023.

Proiectul de hotărâre a fost afișat în data de 10.03.2023 și poate fi consultat și la Centrul de Informare a Cetăţeanului, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 28, jud. Hunedoara, sau pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara, la adresa de internet: www.cjhunedoara.ro.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la acest proiect de hotărâre, se pot depune în scris la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara, prin poştă la adresa: Deva – 330025, str. Bld 1 Decembrie 1918 nr. 28, judeţul Hunedoara, sau prin intermediul poştei electronice la adresa: cjh@cjhunedora.ro, până la data de 20.03.2023.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.