Consiliul județean Hunedoara / Convocator ședința CJH din 28 aprilie 2023

Home Anunțuri Consiliul județean Hunedoara / Convocator ședința CJH din 28 aprilie 2023
Consiliul județean Hunedoara / Convocator ședința CJH din 28 aprilie 2023

Consiliul Județean Hunedoara este convocat în sala de ședințe a instituției pentru data de vineri, 28 aprilie 2023, ora 10.00, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1.      Proiect de hotărâre privind acordarea unor ”Diplome de Excelență” membrilor Echipei Salvamont care au reprezentat Județul Hunedoara la Cursa Internațională a Salvatorilor Montani România;
2.      Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole, precum și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști, pentru anul 2023;
3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. PARC INDUSTRIAL Călan SRL;
4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra situaţiei gestionării bunurilor Consiliului Judeţean Hunedoara la 31 decembrie 2022;
5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș;
6.      Proiect de hotărâre privind însușirea unui protocol de predare – primire încheiat între Direcția de Sănătate Publică a Județului Hunedoara, Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara și Spitalul Județean de Urgență Deva, referitor la proiectul “R.K. Corp spital – Spitalul Județean de Urgență Deva”;
7.      Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pentru trimestrul I 2023;
8.      Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pentru trimestrul I 2023;

PUNCTE SUPLIMENTARE:
1.      Proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor examenelor organizate în vederea ocupării funcțiilor vacante de șef Secție ATI, șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală, șef Secție Pediatrie și șef Secție Cardiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva;
2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare ”Apa Valea Jiului” pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare;
3.      Proiect de hotărâre privind completarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Hunedoara pentru perioada 2012 – 2030, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.60/2023;
4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea justificării impactului asupra dezvoltării economice la nivel județean a proiectului ”Modernizare DJ 707: lim. jud. Arad-Căzănești – Vața de Jos, km.22+700 – km.35+700, prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-202 – Apel 2, lansate în perioada de programare 2021 – 2027;
5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Municipiul Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara în vederea finanțării în comun a evenimentului de interes județean ”Zilele Hunedoarei”;
6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2023, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget;
7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului creditelor interne și modificarea programului de investiții finanțat din bugetul creditelor interne, pe anul 2023;
8.      Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2022, ca sursă de finanţare a
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2023;