Ședință extraordinară la CJH luni, 11 decembrie 2023

Home Anunțuri Ședință extraordinară la CJH luni, 11 decembrie 2023
Ședință extraordinară la CJH luni, 11 decembrie 2023
Consiliul Județean Hunedoara este convocat de îndată, astăzi (luni), 11 decembrie 2023, ora 13.00, în ședință extraordinară desfășurată în Sala Mare de ședințe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2023; Doc1; Doc2; Anexa;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Județene pentru Evidența Persoanelor Hunedoara; Doc; Anexa;
3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a impozitului pe venit încasat suplimentar, corespunzător cotei de 6% prevăzută în Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr.368/2022; Doc1; Doc2.
Documentele de ședință pot fi consultate la următorul link: