Bilanț de succes pentru cercetătorii INCD-INSEMEX Petroșani și în anul 2023

Bilanț de succes pentru cercetătorii INCD-INSEMEX Petroșani și în anul 2023

Un rezumat al activităților cele mai importante derulate, în anul 2023, de către echipa
cercetătorilor INCD-INSEMEX Petroșani relevă o dată în plus faptul că întreaga activitate a Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă menține această prestigioasă instituție din Valea Jiului la aceeași cotă de prestigiu ridicat pe care și-a câștigat-o de-a lungul anilor.

Potrivit directorului general dr.ing. George Artur Găman, în anul 2023 activitatea cercetătorilor INSEMEX s-a desfășurat pe mai multe paliere, pe fiecare dintre acestea fiind înregistrate succese notabile.

În bună parte, acestea, au fost prezentate în rapoartele periodice de activitate, evidențiate în mass-media și pe alte canale specifice, dar mai ales reliefate în cadrul principalelor Saloane Naționale de Inventică, dar și în cadrul unor Saloane Internaționale de Invenții și Inovații, bucurându-se de fiecare dată de aprecieri în comunitatea științifică națională și internațională, iar multe din lucrările de cercetare-inovare prezentate au fost premiate.

Spre exemplu, doar în cadrul Salonului Inventcor de la Deva, organizat de celebrul inventator român Corneliu Birtok Băneasă, Institutul Național pentru Securitate Minieră și Protecție Explozivă Petroșani, a prezentat o serie de brevete de inventii în domeniul de activitate specific, toate acestea fiind recompensate de către juriu cu un număr impresionat de 15 medalii de aur și 3 premii speciale. Unul din premiile speciale pentru extraordinara contribuție în domeniul inventicii a fost acordat de către WIIPA (World Invention Intellectual Property Associations), pentru recunoașterea meritelor INCD INSEMEX în domeniul R&D.

Odată ce barierele impuse în anii precedenți de pandemia virală au fost ridicate, activitățile de cercetare ale specialiștilor de la INSEMEX Petroșani au putut fi din nou prezentate și susținute în comunitatea științifică, în cadrul unor manifestări științifice valoroase la care aceștia au putut, din nou, participa, atât în țară, cât și peste hotare.

INCED-INSEMEX Petroșani a fost, în același timp, organizator sau, după caz, co-organizator al unor importante simpozioane de cercetare științifică, cel mai relevant fiind, desigur, Simpozionul Internațional de Securitate și Sănătate în Muncă – SESAM 2023, eveniment de anvergură în domeniul cercetării științifice din țara noastră, ajuns la cea de-a XI-a ediție.

Directorul general al INCD-INSEMEX, dr. ing. George Artur Găman arată că, în anul 2023, cercetători din cadrul instituției au reprezentat România într-o serie de evenimente
internaționale de mare anvergură, dintre care amintim aici: evenimentul “Repowering the EU with Hydrogen Valleys” care s-a desfășurat la Bruxelles în primăvara anului trecut sau cea de XI-a Conferință a Organismului Internațional de Salvare Minieră – IMRB din Africa de Sud, în toamna anului trecut.

Alte câteva zeci de lucrări științifice au fost prezentate de cercetătorii din Valea Jiului în cadrul unor simpozioane, seminarii, sesiuni de comunicări științifice, acestea regăsindu-se totodată în paginile unor prestigioase reviste științifice și jurnale de profil, iar multe din noile proiecte de cercetare definitivate la finalul anului 2023de către echipele de cercetări ale INCD-INSEMEX Petroșani urmând să constituie baza participării instituției la evenimentele cu caracter științific ale acestui an.

Din păcate, producerea unor nedorite evenimente generate de deflagrații accidentale, în multe localități din țară, le-a adus specialiștilor INSEMEX solicitarea de a face analize și de a elabora expertize solicitate de organele de anchetă a acestor evenimente. Unele rapoarte de expertiză ale unor astfel de incidente au fost finalizate și predate organelor de cercetare penală, în anul recent încheiat, iar altele se află încă în stadiu de analiză.

O atenție deosebită a fost acordată și în acest an acțiunilor de pregătire pentru intervenție a specialiștilor în domeniul salvării miniere și de suprafață, cea mai importantă activitate de acest fel fiind concursul național de salvare minieră, găzduit în laboratoarele INSEMEX,
concurs organizat în colaborare cu Asociația Salvatorilor Mineri și de Suprafață și cu Inspecția Muncii, sub patronajul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Toate aceste activități desfășurate de echipa INCD-INSEMEX Petroșani s-au repercutat în mod pozitiv și în balanța economică a instituției, analizele independente de la finalul anului, realizate de Camera de Comerț și Industrie a județului Hunedoara au confirmat statutul de lider regional în domeniul Cercetare-Dezvoltare al acestui institut, care s-a clasat din nou pe primul loc în Topul firmelor hunedorene, la categoria de profil.

Directorul general al INCD-INSEMEX Petroșani, dr.ing. George Artur Găman își propune ca ștacheta activităților acestei prestigioase instituții din Valea Jiului să fie menținută cel puțin la același nivel și în noul an 2024. Acesta este convins că există toate premisele necesare în acest sens și mizează în continuare pe profesionalismul, seriozitatea și dedicarea întregului colectiv în atingerea obiectivelor comune asumate.