Ședință extraordinară pe agenda CJH, în 11 aprilie 2024

Ședință extraordinară pe agenda CJH, în 11 aprilie 2024
Consiliul Județean Hunedoara este convocat joi, 11 aprilie 2024, ora 15.00, în ședință extraordinară, în sistem videoconferință, cu următorul proiect al ordinii de zi:
Depunerea jurământului de către doamna consilier județean Cobori Gabriela Sorina;
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Investiții privind implementarea programului de screening – Ambulatoriu integrat din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad”;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Investiții privind implementarea programului de Screening – Ambulatoriu integrat din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu”;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții„Lucrări de instalații electrice interioare de curenți tari și slabi la clădirea ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva”;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc și parcare în incinta Spitalului Județean de Urgență Deva, după demolare clădire C7”;
5. Proiect de hotărâre pentrua probarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 77/2024 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare drumuri judeţene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice şi promovarea patrimoniului economic şi cultural al judeţului Hunedoara” DJ 687A: Hășdat (DJ687)-Silvașu de Jos-Hațeg (DJ687G) tronson de reabilitat km 0+000 – km 16+000”aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere și Etajare corp extins Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Deva, aflat în curs de execuție”;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare 687F: Teliucu Superior (DJ 687E) – Govăjdie – Lelese, km 10+800-km 13+410, km 14+000-km 14+600, km 15+050-km 15+500” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții„Anghel Saligny”;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor finanțări nerambursabile pentru anul 2024;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Municipiul Vulcan prin Consiliul Local al Municipiului Vulcan în scopul realizării lucrărilor de interes județean necesare reabilitării și modernizării sectorului din drumul național DN 66A, cuprins între km 7+012-km 10+510, aflat în administrarea Municipiului Vulcan;
10. Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare temporară în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unor sectoare de drum aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Petroșani.
Documentele de ședință pot fi consultate la următorul link: