Apa Serv Valea Jiului / Anunț public

Apa Serv Valea Jiului / Anunț public

APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, cu sediul în Petroșani, str. Cuza Vodă, nr. 23, jud. Hunedoara, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere pentru Avizul de gospodarire a apelor aferent proiectului ”MICROHIDROCENTRALA REZERVOR 2 x 2000 mc LUPENI”, propus a fi amplasat în municipiul Lupeni, str. Straja, județul Hunedoara, titular APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani.

Această investiție este nouă și constă în realizarea unui obiectiv hidroenergetic  pentru valorificarea potențialului hidraulic al apei, din conducta de alimentare a rezervoarelor  2 x 2000 mc LUPENI.

Informații suplimentare sau observații privind proiectul propus pot fi obținute de la Societatea Comercială Saligny Constructions S.R.L, reprezentată de ing. Octavian Barlea, telefon 0751095850, email office@saligny-constructions.ro și de la sediul APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani , cu sediul în Petroșani, str. Cuza Vodă, nr. 23, jud. Hunedoara în zilele de luni până joi (orele 700– 1500) și vineri (orele 700– 1300).