Aproape 100 de locuri la doctorat, în anul universitar 2024/2024 la Universitatea din Petroșani

Aproape 100 de locuri la doctorat, în anul universitar 2024/2024 la Universitatea din Petroșani

Școala Doctorală din cadrul Universității din Petroșani va avea un număr semnificativ de locuri disponibile pentru cei care doresc să urmeze această formă de învățământ academic. Astfel, pentru anul universitar 2024/2025, la Universitatea din Petroșani au fost aprobate 95 de locuri pentru studiile Școlii Doctorale.

Dintre acestea 14 sunt finanțate de la bugeetul de stat, locurile fiind repartizate după cum urmează:

 • Domeniul Mine, Petrol, Gaze – 3 locuri finanțate de la bugetul de stat și alte 3 locuri finanțate de la bugetul de stat + bursă, pentru doctoranzi cetățeni români din statele membre UE, CEE și Confederația elvețiană, respectiv 1 loc finanțat de la bugetul de stat și încă 1 loc finanțat de la bugetul de stat + bursă, pentru românii de pretutindeni;
 • Domeniul Ingineria Sistemelor – 1 loc finanțat de la bugetul de stat și 1 loc finanțate de la bugetul de stat + bursă, pentru doctoranzi cetățeni români din statele membre UE, CEE și Confederația elvețiană;
 • Domeniul Inginerie Industrială – 1 loc finanțat de la bugetul de stat pentru doctoranzi cetățeni români din statele membre UE, CEE și Confederația elvețiană și  1 loc finanțat de la bugetul de stat pentru românii de pretutindeni;
 • Domeniul Inginerie și Management – 1 loc finanțat de la bugetul de stat + bursă pentru doctoranzi cetățeni români din statele membre UE, CEE și Confederația elvețiană și  1 loc finanțat de la bugetul de stat pentru românii de pretutindeni;

De asemenea, în anul universitar 2024/2024, Universitatea din Petroșani are în cifra de școlarizare alte 81 de locuri disponibile pentru Școala Doctorală, cu taxă, repartizate după cum urmează:

 • Domeniul Mine, Petrol, Gaze – 42 de locuri;
 • Domeniul Ingineria Sistemelor – 7 locuri;
 • Domeniul Inginerie Industrială – 19 locuri;
 • Domeniul Inginerie și Management – 13 locuri;

Doctoranzii care aplică pentru definitivarea studiilor academice la Universitatea din Petroșani, vor fi îndrumați de cadre didactice cu experiență în conducere de doctorat, precum: prof.univ.dr. Sorin Mihai Radu (rectorul Universității), prof.univ.dr.Victor Arad, prof.univ.dr. Andrei Andraș, prof.univ.dr. Nicolae Dima, prof.univ.dr. Ioan Gâf Deac, prof.univ.dr. Mircea Georgescu, prof.univ.dr. Tudor Goldan, prof.univ.dr. Maria Lazăr, prof.univ.dr. Ilie Onica, prof.univ.dr. Florin Dumitru Popescu, prof.univ.dr. Mihaela Toderaș, prof.univ.dr. Ioel Samuel Vereș  – pentru domeniul Mine, Petrol, Gaze; prof.univ.dr. Monica Leba și prof.univ.dr. Marius Cioca – pentru Domeniul Ingineria Sistemelor; prof.univ.dr. Nicolae Iliaș, prof.univ.dr. Roland Moraru, prof.univ.dr. Dan Codruț Petrilean, cercetător științific gradul I dr. Gabriel Dragoș Vasilescu – pentru domeniul Inginerie Industrială; prof.univ.dr. Eduard Edelhauser, prof.univ.dr. Andreea Ionică, prof.univ.dr. Călin Nicolae Popescu – pentru domeniul Inginerie și Management.

Calendarul admiterii la Școala Doctorală a Universității din Petroșani este următorul:

 • 01 iulie 2024– 08 septembrie 2024 (8 septembrie – până la ora 23:59): Înscrierea online a candidaților – depunerea și verificarea dosarelor
 • 9 septembrie 2024 (ora 15:00): Afișarea listelor cu candidații înscriși, care vor participa la probele de concurs
 • 11-17 septembrie 2024: Susținerea examenului lingvistic, dacă este cazul, cât și a examenului de specialitate cu prezență fizică sau online – în situații excepționale, la cererea candidaților cu aprobarea Directorului CSUD.
 • 18 septembrie 2024 (până la ora 15:00): Afișarea listelor provizorii cu candidații repartizați pe locurile finanțate de la bugetul de stat, pe locurile în regim cu taxă, a celor în așteptare și a celor respinși, dacă este cazul
 • 20 septembrie 2024 (până la ora 12:00): Depunerea contestațiilor cu privire la modul de desfășurare a concursului de admitere se depun la secretariatul CSDD, cu număr de înregistrare la Registratura Universității.
 • 20 septembrie 2024 (până la ora 16:00): Soluționarea contestațiilor, de către comisia de contestații. Afișarea listelor finale cu candidații admiși.
 • 23-25 septembrie 2024  (Orele 900-14:00): Confirmarea locului de către candidații admiși în cadrul programului de studii doctorale, prin depunerea diplomelor de bacalaureat, licență și de master, în original, pentru candidații admiși la buget și prin depunerea diplomelor în original sau în copie legalizată, pentru conformitatea cu originalul, cât și prin plata taxelor aferente, pentru candidații admiși pe locurile cu taxă.  Semnarea contractului de studii universitare de doctorat
 • 25 septembrie 2024 (până la ora 15:00): Afișarea listelor cu candidații admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat, pe locurile în regim cu taxă și a celor respinși, după confirmarea locurilor
 • 26 septembrie 2024 (până la ora 15:00): Confirmarea participării candidaților în așteptare în cadrul programului de studii doctorale, prin plata taxelor aferente și/sau prin depunerea diplomelor în original, dacă este cazul.
 • 27 septembrie 2024 (până la ora 15:00): Afișarea listelor finale

Detalii complete privind admiterea la Școala Doctorală de la Universitatea din Petroșani sunt disponibile pe platforma web a universității, la adresa de internet: https://www.upet.ro/admitere/doctorat/