Ședință extraordinară la CJH, pe 10 august 2022

Home Administrație Ședință extraordinară la CJH, pe 10 august 2022
Ședință extraordinară la CJH, pe 10 august 2022

Consiliul Județean Hunedoara este convocat în ședință extraordinară, în data de 10 august, ora 11.00, desfășurată în sistem videoconferință, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la Contractul de administrare nr.12817/2465/2017 privind un sector de drum aparținând DJ 668D aflat în domeniul;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Modernizare DJ 687F: Teliucu Superior (DJ687E) – Govăjdia – Lelese, km 10+800 – km 13+410, km 14+000 – km 14+600, km 15+050 – km15+500“;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare DJ687E: Hunedoara – Teliucu Inferior – Ghelari – Ruda – Bunila – Vadu Dobrii, tronson km 21+630-24+380“;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Modernizare DJ 668E, km. 0+000 – 2+200, sat Costești, comuna Orăștioara de Sus, județ Hunedoara”.