Consultări publice privind viitorul, pe termen mediu și lung, în dezvoltarea municipiului Lupeni

Home Administrație Consultări publice privind viitorul, pe termen mediu și lung, în dezvoltarea municipiului Lupeni
Consultări publice privind viitorul, pe termen mediu și lung, în dezvoltarea municipiului Lupeni

Perspectivele de dezvoltare ale municipiului Lupeni, pe termen mediu și lung, constituie tema unei noi dezbateri publice lansate de autoritățile administrației publice locale din municipiul Lupeni, care au loc în aceste zile, pe baza unei noi strategii de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027.

Documentul a fost finalizat de consultantul de specialitate cu care a colaborat Primăria și Consiliul local al municipiului Lupeni, este publicat pe pagina web a Primăriei municipiului Lupeni și urmează să fie aprobat, la finalul acestei luni, în Consiliul local. Până atunci, potrivit legislației privind transparenţa decizională în administraţia publică  (art.7 din Legea nr. 52/ 2003), proiectul de hotărâre (HCL nr. 140/ 2022 ) împreună cu ”Strategia de dezvoltare locală a municipiului Lupeni pentru perioada 2021-2027”, este supus dezbaterii publice, astfel încât toți cei care doresc să facă propuneri și amendamente să o poată face.

Autoritățile locale de la Lupeni informează că propuneri, sugestii, recomandări pe marginea proiectului de hotărâre se primesc la sediul Primăriei Municipiului Lupeni – Registratură, pot fi transmise prin fax la numărul 0254/ 560515 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: primaria@e-lupeni.ro, până în data de 22.08.2022, ora 11.00. Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Potrivit primarului municipiului Lupeni, Lucian Resmeriță, obiectivul major al administrației locale pentru perioada 2021-2027 constă în găsirea de soluții pentru continuarea dezvoltării edilitare, în același ritm susținut și eficient ca și în ultimii ani. ”Scopul strategiei de dezvoltare locală este de a analiza într-un mod structurat şi coerent posibilitatea şi oportunităţile autorităţilor publice locale de a iniţia, implementa şi de a susţine obiective trasate la nivel local. Strategia de dezvoltare locală are la bază caracteristicile localităţii, o analiză asupra domeniilor de interes ale localităţii (investiţii, populaţie, infrastructură, sănătate, turism, cultură) şi o analiză socio – economică amănunţită (identificarea resurselor, analiza structurii pieţei forţei de muncă, stabilirea profilului populaţiei, cât şi necesităţile populaţiei). Datoria mea este ca tot ceea ce întreprindem sa fie în beneficiul întregii comunităţi. Îmi doresc şi mi-am propus să fac tot posibilul ca fiecare cetăţean să ajungă să trăiască în condiţii decente, iar datoria mea este să sprijin toate proiectele ce au ca finalitate beneficiul cetățeanului”, a declarat Lucian Resmeriță, primarul municipiului Lupeni.

Potrivit noii ”Strategia de dezvoltare locală a municipiului Lupeni pentru perioada 2021-2027”, principalele surse de finanțare pentru proiectele identificate deja de administrația locală de la Lupeni ca fiind prioritare pe termen scurt, mediu și lung, pentru a asigura un viitor sustenabil al comunității locale și o dezvoltare continuă a municipiului Lupeni, sunt fondurile europene diponibile în cadrul programelor actuale și viitoare ale Uniunii Europene. Primarul municipiului Lupeni își exprimă convingerea că, pe lângă atragerea de fonduri europene, care constituie principala țintă a Primăriei municipiului Lupeni, în implementarea proiectelor de dezvoltare locală pot fi atrase și fonduri guvernamentale, județene și locale, după caz.