Economia Socială: soluții economice la probleme sociale în județul Hunedoara

Economia Socială: soluții economice la probleme sociale în județul Hunedoara

Luna mai a fiecărui an este denumită luna promovării economiei sociale şi este dedicată organizării diferitelor evenimente sau acţiuni de mediatizare a domeniului, având ca scop dezvoltarea locală, cooperarea şi solidaritatea socială.

În scopul promovării acestui sector Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara, în parteneriat cu Universitatea din Petroșani și Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara organizează evenimentul intitulat: ”Economia Socială: soluții economice la probleme sociale. Creșterea ocupării în muncă a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile”.

Directorul executiv al AJOFM Hunedoara, Georgeta Angelica Tomuța spune că economia socială reprezintă ansamblul activităților private cu caracter economic și social, servind interesul general, interesele unei colectivități și/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creșterea incluziunii sociale și/sau furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări.

Contribuind la dezvoltarea comunităților locale, economia socială are ca obiective consolidarea coeziunii economice și sociale, ocuparea forței de muncă și dezvoltarea serviciilor sociale.

Evenimentul se va desfășura joi, 23 mai 2024, începând cu ora 1200 și va fi găzduit la sediul  Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile.