Calitatea apei potabile în Valea Jiului este analizată zi de zi într-unul din cele mai moderne laboratoare din România

Apa potabilă furnizată de operatorul regional Apa Serv locuitorilor din Valea Jiului nu este doar una dintre cele mai bune din țară, ci este în același timp una dintre cele mai sigure din punct de vedere calitativ, ape potabile din Europa. iar asta o demonstrează preocupările pe care cei de la Apa Serv le au pentru analiza fizico-chimică dar și bacteriologică a probelor de apă. Aceste probe sunt prelevate în fiecare zi, atât din stațiile de tratare, cât și de la consumatori și sunt atent analizate în laboratorul central al companiei de apă din Valea Jiului.

Acest laborator este situat în incinta stației de epurare a apelor uzate de la Dănuțoni unde, în acest an, au avut loc o serie de noi investiții, menite în configurarea laboratoarelor, atât din punct de vedere al circuitelor, cât și al dotărilor specifice, investiții în urma cărora laboratorul de analize al Apa Serv corespunde acum celor mai exigente standarde de calitate impuse de Ministerul Sănătății.

Potrivit directorului general al companiei de apă din Valea Jiului, Cristian ionică, numai în acest an, din surse proprii ale Apa Serv au fost realizate aici investiții în valoare de câteva sute de mii de lei pentru modernizarea laboratorului de analize microbiologice la standarde europene în materie. ”Practic, întreaga clădire a Laboratorului Central, unde funcționează și Dispeceratul Stației de Tratare Dănuțoni a fost recompartimentată, astfel încât activitatea laboratorului să fie complet separată de activitatea dispeceratului tehnic. În plus, am reușit să recompartimentăm spațiul Laboratorului astfel încât Laboratorul de microbiologie să fie separat de Laboratorul de analize fizico-chimice. Înainte, acest laborator funcționa în două încăperi, dar între timp legislația în domeniu s-a modificat și au apărut o serie de condiționalități privind circuitele, pe care trebuie să le respectăm acum pentru a putea fi acreditați. Am făcut aceste investiții, conform cerințelor și, în plus, am investit și în aparatura necesară acestui tip de activități. Analizele se fac acum cu aparatură de ultimă generație, conformă legislației în vigoare și se respectă circuitul, de la primire până la ieșirea probelor”, a declarat Cristian Ionică, directorul general al Apa Serv Valea Jiului.

În urma acestor investiții, Laboratorul central al Apa Serv dispune acum de tot ceea ce este necesar pentru a fi acreditat la nivel național pe partea de analize microbiologice.

Mai mult, cele 5 laborante care se ocupă de efectuarea analizelor micro-biologice ale apei potabile, au beneficiat de pregătire de specialitate, efectuată în cadrul unor cursuri acreditate de Ministerul Sănătății, astfel încât specializarea lor este acum una superioară, iar rezultatele muncii pe care o desfășoară în acest Laborator sunt exacte. De altfel, așa cum precizează chiar șeful Laboratorului central de analize al Apa Serv, Doina Todor, pe partea de analize fizico – chimice, toate analizele efectuate aici și verificate, mai apoi, de Direcția de Sănătate Publică, de Ministerul Sănătății și chiar de alte laboratoare de specialitate din Europa, nu au avut nicio neconformitate. În același timp, o serie de analize efectuate la Petroșani pentru probe de apă de la un laborator similar din Marea Britanie, în cadrul unei proceduri de analize inter-laboratoare ce se derulează la nivelul UE, s-au dovedit a fi 100% exacte.

”Laboratorul de analize al Apa Serv funcționează după un sistem de management al calității, deci suntem compatibili din punct de vedere tehnic și suntem capabili să generăm rezultate valide. Anual, întocmim un program de monitorizare de audit de care se ocupă centrele regionale de sănătate publică și Direcția de Sănătate Publică de la noi, iar pe lângă acesta mai există o monitorizare operațională internațională. Ca să putem efectua zilnic aceste analize microbiologice și fizico – chimice, avem obligația să ne înregistrăm la Ministerul Sănătății și deja am, făcut acest lucru. Din 2015 suntem trecuți în Registrul Laboratoarelor înregistrate la Ministerul Sănătății, iar la fiecare 2 ani are loc o reînregistrare. Asta înseamnă că evaluatorul Ministerului Sănătății vine și ne verifică activitatea, întocmește un referat de evaluare a laboratorului care se transmite la Minister pentru reînregistra. Sigur că nu am putut imediat să ne înregistrăm și cu parametrii bacteriologici – care înseamnă analize de E-coli, enterococi, clostridium, număr de germeni totali care dau flora apei și care uneori sunt responsabili de transmiterea unor infecții, pentru că trebuia să respectăm anumite cerințe din punct de vedere al legislației. Acum, odată cu investițiile făcute în acest an, respectăm și aceste cerințe iar echipamentele de care dispunem sunt cele mai noi în domeniu. Consumatorii cărora Apa Serv le distribuie apă potabilă trebuie să aibă încredere în ceea ce noi facem aici și să aibă încredere că apa potabilă distribuită de noi este una sigură și foarte bună din punct de vedere al calității”, a declarat Doina Tudor, șeful laboratorului de analize al ASVJ.

De altfel, pe situl oficial al Apa Serv Valea Jiului, orice poate consulta zilnic, rezultatul buletinelor de analize a calității apei potabile.

Așa cum mai arată Cristian Ionică, directorul general al ASVJ, în concluzie se poate spune că în prezent Apa Serv poate efectua toată gama de analize de laborator care să confirme calitatea apei potabile furnizată locuitorilor din Valea Jiului, atât din punct de vedere fizico-chimic, cât și microbiologic. Iar rezultatele cel puțin din acest an arată că în Valea Jiului, la robinete curge nu doar o apă bună, ci și o apă conformă din punct de vedere microbiologic. Adică o apă ce nu pune în pericol sănătatea oamenilor.