Bilanț de succes pentru cercetătorii INCD-INSEMEX Petroșani și în anul 2022

Un rezumat al activităților cele mai importante derulate, în anul 2022, de către echipa cercetătorilor INCD-INSEMEX Petroșani relevă o dată în plus faptul că întreaga activitate a Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă menține această prestigioasă instituție din Valea Jiului la aceeași cotă de prestigiu ridicat pe care și-a câștigat-o în ultimii ani.

Potrivit directorului general dr.ing. George Artur Găman, în anul 2022 activitatea cercetătorilor INSEMEX s-a desfășurat pe mai multe paliere, pe fiecare dintre acestea fiind înregistrate succese notabile. Spre exemplu, în ceea ce privește eleborarea unor invenții și inovații specifice activităților pentru care este acreditat institutul, echipele de cercetători de aici au depus pentru brevetare, la Oficiul Național pentru Invenții și Mărci (OSIM) un număr de 7 cereri de brevet.

În bună parte, acestea, dar și alte proiecte științifice similare au fost prezentate și în cadrul principalelor Saloane Naționale de Inventică, dar și în cadrul unor Saloane Internaționale de Invenții și Inovații, bucurându-se de fiecare dată de aprecieri în comunitatea științifică națională și internațională, iar multe din lucrările de cercetare-inovare prezentate au fost premiate. Spre exemplu, doar în cadrul evenimentului ”European Exhibition of Creativity and Innovation EUROINVENT 2022”, INCD- INSEMEX a participat cu o serie de invenții dintre care 4 au obținut medalii de aur, alte 3 au fost distinse cu medalii de argint și încă una cu medalie de bronz.

Odată ce barierele impuse în anii precedenți de pandemia virală au fost ridicate, activitățile de cercetare ale specialiștilor de la INSEMEX Petroșani au putut fi din nou prezentate și susținute în comunitatea științifică, în cadrul unor manifestări științifice valoroase la care aceștia au putut, din nou, participa, atât în țară, cât și peste hotare. Directorul general al INCD-INSEMEX, dr. ing. George Artur Găman arată că, în anul 2022, peste 100 de lucrări științifice au fost prezentate de cercetătorii din Valea Jiului în cadrul unor simpozioane, seminarii, sesiuni de comunicări științifice, acestea regăsindu-se totodată în paginile unor prestigioase reviste știintifice și jurnale de profil, cum sunt, de exemplu, revista FIRE de zonă roșie, revista JESI, SGEM Bulgaria, Universitaria SIMPRO, Balkan Mining, Acta Technica NapocensisSeries ș.a.m.d. Alte 11 noi proiecte de cercetare au fost finalizate la finalul anului 2022 de către echipele de cercetări ale INCD-INSEMEX Petroșani ele urmând constituie baza participării instituției la evenimentele cu caracter științific ale acestui an.

De asemenea, după 3 ani de întrerupere, în 2022 a fost reluată și tradiționala întâlnire a Conducătorilor Autorităților Miniere de Stat din Europa (Heads of European State Mining Authorities). Întâlnirea din 2022, cea de-a 26-a din istoria acestei organizații, a avut loc în perioada 25-28 septembrie în Polonia, la Krotoszyce, importantă regiune minieră a Eyropei și a lumii. Important de remarcat este faptul că delegația României, condusă de directorul general al INCD-INSEMEX și formată exclusiv din cercetători de la institutul din Petroșani a reprezentat România în cadrul acestei reuniuni profesionale.

Din păcate, producerea unor nedorite evenimente generate de deflagrații accidentale, în multe localități din țară, le-a adus specialiștilor INSEMEX solicitarea de a face analize și de a elabora expertize solicitate de organele de anchetă a acestor evenimente. Un număr de 10 rapoarte de expertiză a unor astfel de invidente au fost finalizate și predate organelor de cercetare penală, în anul recent încheiat.

Toate aceste activități desfășurate de echipa INCD-INSEMEX Petroșani s-au repercutat în mod pozitiv și în balanța economică a instituției, analizele independente de la finalul anului, realizate de Camera de Comerț și Industrie a județului Hunedoara au confirmat statutul de lider regional în domeniul Cercetare-Dezvoltare al acestui institut, care s-a clasat pe primul loc în Tpul firmelor hunedorene, fapt care a poziționat-o pe un binemeritat loc 3 pe podium, la nivel național, în cadrul celei de-a XXIX-a ediții a Galei ”Topul Național al Firmelor – TNF 2022”, în domeniul ”Cercetare, Dezvoltare și High-Tech”, grupa ”Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie”, categoria ”Întreprinderi Mijlocii”.

Directorul general al INCD-INSEMEX Petroșani, dr.ing. George Artur Găman își propune ca ștacheta activităților acestei prestigioase instituții din Valea Jiului să fie menținută cel puțin la același nivel și în noul an 2023. Acesta este convins că există toate premisele necesare în acest sens și mizează în continuare pe profesionalismul, seriozitate și dedicarea întregului colectiv în atingerea obiectivelor comune asumate. În plus, anul 2023 aduce pe agenda activităților importante ale INCD-INSEMEX Petroșani organizarea celei de-a XI-a ediții a simpozionului bienal SESAM – Simpozion Internațional de Sănătate și Securitate în Muncă, organizat în parteneriat cu Universitatea Petroșani și Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării.