De ce este INCD INSEMEX Petroşani unic şi necesar pentru economia românească ?

Home Economie De ce este INCD INSEMEX Petroşani unic şi necesar pentru economia românească ?
De ce este INCD INSEMEX Petroşani unic şi necesar pentru economia românească ?

insemexNu mai este deja un secret pentru nimeni că INCD INSEMEX, deşi funcţionează la Petroşani şi-a câştigat deja un loc esenţial în activitatea de cercetare din ţara noastră, fiind una dintre instituţiile de profil cu ce mai mare prestigiu din România şi Uniunea Europeană.

Rolul deosebit pe care INSEMEX l-a avut şi îl are în economia naţională s-a reflectat în permanenta actualizare a stării de securitate şi sănătate (prin implementarea continuă şi raportarea la cel mai nou nivel de cunoaştere) pentru lucrătorii din industria extractivă şi pentru cei din industriile care extrag, procesează stochează sau livrează materiale inflamabile (gaze, vapori, ceţuri, prafuri), capabile să genereze o atmosferă explozivă. Totodată INCD INSEMEX Petroşani elaborează expertizele tehnice ale tuturor accidentelor provocate de fenomenele explozive generate de gaze, vapori, ceţuri şi prafuri combustibile sau de către materiile explozive propriu-zise (cu caracter exploziv intrinsec), în vederea elucidării cauzelor care au condus la producerea evenimentelor respective şi, ulterior, pentru fundamentarea ştiinţifică a unor soluţii tehnice şi reglementări specifice care să preîntâmpine apariţia unor accidente similare.

În cadrul INCD INSEMEX funcţionează chiar şi o instalaţie unică la nivel naţional (PCDIEx) care, prin facilităţile încorporate, deservite de specialişti în domeniul de activitate, permite desfăşurarea de activităţi de cercetare – dezvoltare, constituindu-se ca suport de implementare a strategiilor din domenii de interes major la nivelul economiei naţionale, după cum urmează:

– În cadrul “Strategiei industriei miniere” pe perioada 2012 – 2035, în capitolul “4.3.2. Protecţia vieţii şi sănătăţii lucrătorilor din domeniul industriei miniere”, se specifică următoarele: “Pentru protecţia vieţii şi sănătăţii lucrătorilor din domeniul industriei miniere – subteran, suprafaţă şi activităţi conexe, se va aplica şi pe mai departe abordarea naţională de cooperare între Ministerul Muncii Familiei si Protectiei Sociale (prin departamentele specializate de securitate şi sănătate în muncă), Inspecţia Muncii (prin Inspectoratele teritoriale de Muncă) şi Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră si Protecţie la Explozie- INSEMEX Petroşani, instituţie abilitată pentru efectuarea expertizelor tehnice a evenimentelor generate de explozii şi incendii soldate cu victime sau pagube materiale, protejarea lucrătorilor, evaluarea şi atestarea tehnologiilor, instalaţiilor, echipamentelor, articolelor pirotehnice, explozivilor (inclusiv capse detonante, mijloace şi dispozitive de iniţiere sau control) şi personalului implicat în activităţi în legătură cu atmosferele potenţial explozive şi sau toxice, caracterizarea proprietăţilor şi carcateristicilor amestecurilor explozive (salvatori, energeticieni, mecanici, operatori şi sau responsabili Ex).

– Implementarea, în conformitate cu prevederile a trei Ordine ale Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, a trei normative referitoare la protecţia persoanelor şi a patrimoniului agenţilor economici în atmosfere potenţial toxice / explozive.

gamanPoligonul PCDIEx este dotat cu utilităţi comparabile cu cele la nivel mondial şi permite efectuarea de cercetări de înaltă calitate privind pericolul de explozii în sectoarele industriale cu atmosfere explosive / toxice sau pirotehnice. Standurile de încercări sunt realizate cu aparatură performantă, unele de ultima generaţie, fiind în conformitate cu ultimele ediţii ale Standardelor Europene şi / sau internaţionale. “Nivelul standurilor de încercări din cadrul instituţiei noastre este similar celor din laboratoarele din străinătate care sunt acreditate pentru efectuarea încercărilor respective, cum sunt: PTB Germania, BAM Germania, LOM Spania, INERIS Franţa, HSL Marea Britanie, VVUU Cehia, GIG Polonia, BKI Ungaria, ş.a)”, apreciază directorul geneal al INSEMEX, dr. ing. Artur George Găman.

În instalaţia PCDIEx s-au derulat activităţi de cercetare – dezvoltare – inovare, proprii şi în colaborare, totalizând peste 64 de proiecte finanţate din fonduri publice în ultimii 10 ani.

 

[slideshow_deploy id=’137′]