Propunerile unui pensionar miner din Valea Jiului pentru noua Lege a Pensiilor

Petre Lungoci, pensionar minier din Valea Jiului, ne-a transmis la redacție o scrisoare deschisă adresată Doamnei Lia Olguța Vasilescu – Ministrul Muncii și Justiției Sociale, în care acesta face câteva propuneri și amendamente la noua lege a pensiilor, aflată în dezbatere publică. Dăm curs acestui demers și vă prezentăm Scrisoarea Deschisă a domnului Petre Lungoci către Ministrul Muncii. 

STIMATĂ DOAMNĂ MINISTRU,

Neavând posibilitatea participării la vreo dezbatere publică privind proiectul noii legii a pensiilor, vă adresez, prin această scrisoare deschisă, câteva propuneri la proiectul ce urmează a fi adoptat în decursul acestui an, în speranța că propunerile prezentate mai jos vor fi analizate cu atenție de către specialiștii din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, pentru a fi puse în textul noii legi a pensiilor.

1) PROPUNERE PRIVIND CONTESTAREA DECIZIEI DE PENSIE,

Având în vedere conținutul art.149 alin.(1) din legea 263/2010 care prevede că „deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate în termen de 30 zile de la comunicare (…)”, iar la alin.(4), al aceluiași articol, se prevede: „deciziile de pensie necontestate în termenul prevăzut la alin.(1) sunt definitive”, se impune ca în noua lege a pensiilor să nu mai apară conținutul unui asemenea articol cu prevederile respective, în sensul contestării deciziei de pensie într-un anumit termen.

Practica Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) de la Strasbourg și Curții de Justiție a Uniunii Europene de la Luxemburg a statuat că pensia constituie un drept patrimonial, iar diminuarea pensiei ar leza acest drept și ar echivala cu o expropiere, încălcând atât prevederile legislației naționale a pensiilor, cât și art.1 din Protocolul nr.1 adițional la Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Prin urmare, pensia reprezintând o proprietate (proprietatea fiind imprescriptibilă) contestarea ei nu poate fi considerată tardivă pentru că nu a fost contestată într-un anumit termen stabilit, drept pentru care propun ca printr-un articol, formulat simplu și punctual, să se prevadă, în noua lege a pensiilor, faptul că pensia poate fi contestată oricând se constată că a fost greșit calculată.

2) PROPUNERE PRIVIND BULETINUL DE CALCULUL

 Pentru eliminarea oricărei suspiciuni  cu privire la datele ce au fost luate în calcul la stabilirea pensiei, respectiv:  perioada contributivă prezentată lunar, venitul brut  prezentat lunar, punctele lunare realizate, condiții de muncă (speciale, deosebite, normale) cât și alte date privitoare la activitatea în muncă a pensionarului,propun ca în noua lege a pensiilor să existe un articol care să prevadă dreptul fiecărui pensionar de a i se comunica, odată cu decizia de pensie, și buletinul de calcul care să cuprindă modalitatea de calcul a pensiei în funcție de datele mai sus amintite.

3) ASPECTE CU PROPUNERE PRIVIND CALCULUL PENSIEI,

La ora actuală și până în anul 2020 inclusiv, după cum se știe, pensia se calculează prin înmulțirea punctajului (cel trecut pe cuponul de pensie) cu valoarea punctului de pensie.

De exemplu pentru anul 2020, prin înmulțirea unui punctaj de 3,25 (trecut pe cuponul de pensie) cu 1775 lei (valoarea punctului de pensie din anul 2020) se obține o pensie brută de 5769 lei, respectiv: 3,25 x 1775 lei = 5769 lei. unde:

3,25, aflat pe cuponul de pensie, rezultă din împărțirea totalului de puncte acumulate 65 la 20 (65:20=3,25),

65 reprezintă totalul de puncte acumulate din anii de activitate,

20 reprezintă utilizarea stagiului complet de cotizare pentru cei care și-au desfășurat activitatea în condiții speciale de muncă, în cazul de față minerit.

 Începând cu anul 2021, prin aplicarea noii formule de calcul care prevede: înmulțirea numărului total de puncte 65 (în cazul exemplificat) cu valoarea punctului de referință (v.p.r.) 75, cuantumul pensiei  va fi de4875 lei, deci o pensie mai mică cu 894 lei față de cea din 2020.

Calculul de mai sus este valabil pentru cei care și-au desfășurat activitatea în condiții speciale de muncă prin utilizarea stagiului  complet de cotizare de 20 ani.

În continuare să parcurgem exemplul pentru un pensionar ce și-a desfășurat activitatea în grupa II de muncă utilizându-se stagiul complet de cotizare de 25 ani.

 Respectând același mod de calcul, pensionarul din grupa II de muncă care a acumulat un total, să zicem, de 55 puncte care împărțite la 25 rezultă un punctaj de 2,2 (punctaj trecut pe cuponul de pensie) și care înmulțit cu 1775 lei (valoarea punctului de pensie din 2020) va rezulta o pensie brută de 3905 lei. (2,2 X 1775 = 3905 lei)

 Pentru respectivul pensionar, în anul 2021 prin aplicarea noii formule de calcul care prevede înmulțirea numărului total de puncte de 55 (în cazul exemplificat) cu valoare punctului de referință (v.p.r.) care este 75 pentru 2021, pensia va fi de 4125 lei, mai mare cu 220 lei față de pensia din 2020.

De precizat faptul că, aceeași pensie de 4125 lei se putea obține și dacă s-ar fi aplicat actuala formulă de calcul, adică, înmulțind punctajul de 2,2 (trecut pe cuponul de pensie) cu valoarea punctului de pensie de 1875 lei preconizat pentru 2021. (2,2 X 1875 = 4125 lei.) 

 Văzând cele expuse se poate clar remarca faptul că din anul 2021, prin aplicarea noii formule de calcul, de majorarea pensiilor vor beneficia toți pensionarii mai puțin cei care au lucrat în condiți speciale de muncă ale căror pensii vor fi mult diminuate.

Sigur, vor exista voci care să amintească de prevederea referitoare la situația în care, în urma recalculării, rezultă o pensie mai mică decât cea în plată, se menține pensia în plată, dar sub umbrela acestei amăgitoare prevederi nu poate fi scuzabilă fapta unei erorii făcută în mod tendențios.

Din cele arătate, ca și consecință logică, rezultă următoarea întrebare:

– de ce nu se păstrează actuala formulă de calcul ca fiind: înmulțirea punctajului, aflat pe cuponul de pensie, cu valoarea punctului de pensie ?.

 Actuala formulă de calcul este mai corectă decât cea preconizată, atât pentru pensionarii care au avut  activități în locuri de muncă încadrate în grupa I și/ sau grupa II de muncă, respectiv activități în locuri de muncă încadrate în condiții speciale și/sau condiții deosebite cât și pentru pensionarii încadrați în condiții normale de muncă.

Preconizata formulă de calcul a pensiilor este nedreaptă, apărută, pot spune, cu scopul vădit, fără tăgadă,de a  elimina grupele de muncă, (vizând în principal pensionarii din grupa I-condiți speciale de muncă) și asta pentru că, cifra 25  a fost stabilită la împărțirea valoarii punctului de pensie pentru a obține valorea punctului de referință (v.p.r.), nu corespunde în aceeași măsură și la calculul pensiilor celor care au lucrat în condiții speciale de muncă, acesta fiind și răspunsul la întrebarea de mai sus.

Pentru evitarea unor astfel de situați generate de modificări ale formulelor de calcul, în funcție de guvernul aflat la putere, propun cea mai simplă, sigură și stabilă formulă de calcul a tuturor pensiilor să fie stabilită prin lege, ca fiind: înmulțirea punctajului, înscris pe cuponul de pensie, cu valoarea punctului de pensie calculat la 45% din valoarea salariului brut pe economie.

 

Petre LUNGOCI,

Pensionar miner