Consiliul județean Hunedoara / Convocator ședința CJH din 28 iunie 2019

Home Administrație Consiliul județean Hunedoara / Convocator ședința CJH din 28 iunie 2019
Consiliul județean Hunedoara / Convocator ședința CJH din 28 iunie 2019

In temeiul prevederilor art.8 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică faptul că, în data de 28.06.2019, ora 11,00, va avea loc ședința publică ordinară a Consiliului Județean Hunedoara, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din municipiul Deva, str. 1 Decembrie nr.28, județul Hunedoara, cu următoarea  ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva;
 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;
 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;
 4. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 01.01.2014 – 30.06.2019 și a Contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate până la data de 02 decembrie 2019;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara în vederea finanțării și organizării în comun a programului de tabere ”ARC”, ediția 2019;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Institutul Național al Patrimoniului, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public;
 10. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Hunedoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.127/2016;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor imobile reprezentând sectoare de drumuri județene;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva pe anul 2019 și modificarea programului de investiții anexă la buget;