Consiliul județean Hunedoara / Convocator ședința extraordinară din 3 iulie 2019

În temeiul prevederilor art.8 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică faptul că, în data de 03.07.2019, ora 11,00, va avea loc ședința publică extraordinară a Consiliului Județean Hunedoara, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din municipiul Deva, str. 1 Decembrie nr.28, județul Hunedoara, cu următoarea  ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor finanțări nerambursabile pentru anul 2019.