Consiliul județean Hunedoara / Comunicat de presă privind modul de depunere și eliberare al unor documente

În ceea ce privește depunerea documentelor pentru emiterea Certificatelor de Urbanism, Autorizațiilor de Construire, Avizelor de Oportunitate, Avizelor Arhitectului Șef, facem precizarea că, în această perioadă, cererile însoțite de documentele/documentațiile, întocmite potrivit prevederilor legale, se vor depune prin poștă sau pe e-mail la adresa: urbanismcjh@gmail.com.

Cererile pentru emiterea Certificatelor de Urbanism, Autorizațiilor de Construire, Avizelor de Oportunitate, precum și documentele/documentațiile necesare sunt accesibile pe pagina http://www.cjhunedoara.ro/index.php/serviciul-urbanism-avizare-autorizare.

Cererea pentru emiterea avizului Arhitectului Șef, este accesibilă pe pagina http://www.cjhunedoara.ro/index.php/compartiment-urbanism-amenajarea-teritoriului.

Pe cereri se va specifica obligatoriu numărul de telefon și adresa de e-mail pe care se vor transmite actele emise.

Documentațiile de amenajare a teritoriului PATJ Hunedoara, PATZI Deva-Hunedoara-Simeria și documentațiile de urbanism PUG ale unităților administrativ-teritoriale pentru care Consiliul Județean Hunedoara emite Certificate de Urbanism, Autorizații de Construire, Avize de Oportunitate, sunt accesibile pe pagina  http://www.cjhunedoara.ro/index.php/compartiment-urbanism-amenajarea-teritoriului.

Taxele pentru emiterea Certificatelor de Urbanism, Autorizațiilor de Construire, Avizelor de Oportunitate și avizelor Arhitectului Șef se vor achita în contul: RO02TREZ36621160250XXXXX – Cod Fiscal 4374474.

Pentru calculul taxei de emitere a Certificatelor de Urbanism, Autorizațiilor de Construire, Avizelor de Oportunitate și avizelor Arhitectului Șef se va accesa pagina http://www.cjhunedoara.ro/index.php/serviciul-urbanism-avizare-autorizare.

Puteți solicita asistența funcționarilor publici din cadrul Instituției Arhitectului Șef la adresa de e-mail: urbanismcjh@gmail.com sau la numerele de telefon 0729 099 035, 0254 211 350, 0729 099 435.

Biroul de presă