Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.  cu sediul în Petroşani, str. Cuza Vodă, nr. 23, jud. Hunedoara anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării  de emitere a acordului de mediu pentru OCUPAREA TEMPORARA DIN FONDUL FORESTIER ÎN SUPRAFAŢĂ  de  0,15065 ha,  situat   la 3 km de oraşul Vulcan, în scopul realizării obiectivului „Aducţiune  Morişoara şi reţea de distribuţie Rezervor Brazi” din cadrul proiectului major „MODERNIZARE  INFRASTRUCTURĂ  DE APĂ  ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA (VALEA JIULUI  2014 – 2020)”

Informaţii privind proiectul propus  pot fi consultate la sediul APM Hunedoara, din Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 25, de luni până joi (orele 8,00-16,00) şi vineri (orele 8,00-13,00), şi la sediul S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.  în zilele de de luni până joi (orele 7,00-15,30) şi vineri (orele 7,00-13,00)

Observaţiile pubilcului se primesc zilnic la sediul APM HUNEDOARA de luni până joi (orele 8,00-16,00) şi vineri (orele 8,00-14,00)