Municipiul Lupeni a finalizat un proiect european prin care s-au oferit masuri de sprijin in vederea ocuparii unui loc de munca, sprijin pentru educatie si reducerea abandonului scolar, imbunatatirea conditiilor de locuit si servicii medico-sociale locuitorilor din cartierele Viitorului, Tineretului Viitorului, Tineretului, Stefan, Revolutiei, Braia (LIDL) si Barbateni

Municipiul Lupeni este beneficiarul proiectului cu titlul ”BAHTALO! Împreună combatem sărăcia și discriminarea”, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, cod 115093, cu o valoare totala de 24.218.420,81 LEI.

Proiectul a demarat la 25 ianuarie 2018, a fost suspendat în perioada 31.03.2020 – 15.05.2020 și  s-a finalizat în 07 octombrie 2021 unele activități fiind finalizate în 07 aprilie 2021. Proiectul s-a derulat în parteneriat cu Asociația Umanitara Casa de Copii si Liceul Teoretic „Mircea Eliade” din Lupeni, EuroJobs SRL și Asociația CROFMPS din Petroșani.

Proiectul s-a derulat in mai multe cartiere din muncipiul Lupeni: Viitorului –zona ”Cioara Alba” și Tineretului Viitorului, Tineretului, Ștefan, Revoluției, Braia (LIDL) și Bărbăteni.

Obiectivul general al proiectului este Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității roma aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate, de care vor beneficia în total un număr de 960 de persoane. 

Până în prezent 906 de persoane au beneficiat de măsuri integrate, printre care:

servicii de sprijin în vederea ocupării unui loc de muncă, prin informare și consiliere profesional (665 de persoane),

medierea muncii (665 persoane),

mediere directă cu angajatorul (665 persoane),

cursuri de formare profesională (401 persoane înscrise în cursuri de formare),

– 187 copii și părinții lor (sau membrii familiei) au participat la servicii educaționale și de consiliere.

Au fost certificate 334 de persoane in ocupațiile de Lucrător în morărit și panificație 3 grupe (53 pers), Lucrător în structuri pentru construcții 4 grupe(52 pers), Brutar-patiser-preparator produse făinoase 3 grupe (46 pers), Confecționer asamblor în articole textile 3 grupe (74 pers); Îngrijitoare copii 1 grupă (13 pers); Îngrijitoare bătrâni la domiciliu 2 grupe (45 pers), Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor 3 grupe(48 pers) și Competențe antreprenoriale (28 pers).

Au beneficiat de evaluări de competente 64 de persoane în ocupațiile: Pavator-3 pers, Tâmplar-dulgher-parchetar 3 pers, Lucrător în comerț 35 pers. și Mecanic-auto 17 pers.

Au fost acordate subvenții în valoare de 452.290 lei.

Copiii care au participat la activitățile proiectului au beneficiat zilnic de o masă caldă si 150 de copii au primit pachete cu rechizite.

Au fost organizate 6 proiecții de film educative și 9 piese de teatru pentru întreaga comunitate, la care au participat liber copii si adulți din tot orașul Lupeni.

Primăria Lupeni a acordat de la începutul proiectului și până în prezent subvenții pentru sprijinul educației copiilor în valoare de 158.379,87 lei.

Vârstnicii singuri, cu venituri mici si copii au beneficiat, prin proiect, de pachete de hrană – 15.964 de pachete de alimente au fost livrate de la începutul proiectului și până la sfârșit către copiii înscriși în proiect, cu vârste cuprinse între 0 și 17 ani și 510 pachete de hrană către vârstnici care locuiesc singuri și au peste 65 de ani.

Au beneficiat de asistență juridică pentru reglementari acte 287 de persoane din grupul țintă.

S-au finalizat lucrările de reabilitare ale apartamentelor din blocul M1, scara 1 din strada Viitorului, numerotate de la 5 la 20 si 16 familii din grupul țintă au fost relocate in apartamentele reabilitate.

S-au organizat 3 tabere și 6 excursii la care au participat copii din grupul țintă cu vârsta cuprinsă între 7 și 18 ani.

87 de copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani au beneficiat de articole de îmbrăcăminte.

1379 de persoane au beneficiat de pachete cu produse pentru îngrijire personală.

In cadrul proiectului 8 persoane și-au înființat firme și au primit integral subvenția de 25.000 euro pentru a-și desfășura propria afacere.

Beneficiar: Municipiul Lupeni

Date de contact: tel.: 0254560725, interior 208

e-mail: achiziții1.plm@gmail.com