Universitatea din Petroșani – Universitate cu ”Grad de Încredere Ridicat”

Evaluarea instituțională a instituției de învățământ superior din Valea Jiului, finalizată anul acesta, cu puțin timp înainte de începerea noului an universitar, certifică încă o dată gradul de încredere ridicat de care se bucură aceasta în ierarhia academică din țara noastră.

Rectorul Universității din Petroșani, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin Mihai arată că obținerea acestui statut reprezintă o confirmare a calității procesului de învățământ, dar și a infrastructurii instituției și a corpului profesoral. ”Universitatea din Petroșani a fost evaluată instituțional, în acest an, de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) și a obținut cel mai favorabil calificativ și anume acela de universitate cu grad de încredere ridicat. Acesta reflectă calitatea înaltă a activităților didactice și de cercetare care se desfășoară în cadrul instituției noastre de învățământ superior. Calitatea învățământului nostru superior, înseamnă resursa umană (profesori și studenți), dascălii având în acest context nu numai rolul de a transmite cunoștințele necesare studenților pentru a deveni buni specialiști dar și de a modela caractere, a incita la creație, inițiativă și la munca în echipă”, spune rectorul Radu Sorin Mihai.

Acesta arată că obținerea acestui înalt calificativ nu face decât să ateste locul și rolul binemeritat al Universității din Petroșani, în structura învățământului superior românesc și reamintește că, în toți cei aproape 75 de ani de activitate a Universității din Petroșani, evaluările ARACIS s-au finalizat cu obținerea calificativului maxim de acreditare. ”Ne-am preocupat și ne preocupăm permanent de a dezvolta această universitate cu tradiție, dar în același timp modernă, pro-cunoaștere, și până acum rezultatele certifică evoluția ascendentă a muncii noastre. Dovadă a acestei afirmații, a activității și a vizibilității din ultimii ani, Universitatea din Petroșani a devenit de anul trecut „Universitate Europeană”, fiind între primele 10 universități românești cu acest onorant titlu”, a mai declarat prof.univ.dr.ing. Radu Sorin Mihai, rectorul Universității din Petroșani.

În opinia acestuia, cel mai important lucru este că toate aceste calificative obținute, în mod constant de Universitatea din Petroșani, se reflectă pozitiv în interesul constant ascendent al studenților, care aleg să urmeze cursurile de licență, master, doctorat sau celelalte forme de pregătire superioară organizate în cadrul celor trei facultăți componente. Peste 5000 de studenți sunt cuprinși, în acest moment, în clasele celor 22 de specializări la învățământul de licență, 22 specializări la învățământul de masterat, 4 specializări de doctorat și  alte cursuri postuniversitare.

Obținerea calificativului de ”Universitate cu de Grad Ridicat de Încredere” în acest an, este pentru Universitatea din Petroșani cu atât mai relevantă cu cât ea vine și după an cu multiple provocări generate de criza sanitară, care a pus Universitatea, la fel ca întregul sistem național de învățământ, în fața unor provocări fără precedent. ”Universitatea noastră s-a adaptat din mers acestor provocări căutând, pe măsura posibilităților să ne dotăm cu platforme performante pentru a putea desfășura, în condiții adecvate, pregătirea studenților în mediul on-line. Din fericire, acest lucru s-a întâmplat fără sincope majore în ceea ce privește calitatea procesului de învățare, iar platforma pe care ne-am desfășurat și, încă de desfășurăm activitățile didactice, s-a dovedit a fi una performantă și în același timp, facilă atât pentru profesori, cât și pentru studenți. În plus, granturile recent câștigate de universitatea noastră ne vor permite asigurarea unor condiții mai bune de învățământ online, cu toate că ne dorim să găsim cât mai rapid soluții pentru a reveni la normalitatea desfășurării programelor noastre universitare. Nu mă îndoiesc că vom reuși să realizăm ceea ce ne-am propus și îmi exprim convingerea că, pe baza eforturilor comune ale tuturor celor implicați, Universitatea din Petroșani poate deveni mai puternică și își poate confirma renumele pe care și l-a creat în timp și gradul de încredere de care se bucură și în momentul de față”, a mai precizat prof.univ.dr.ing. Radu Sorin Mihai, rectorul Universității din Petroșani.