Cooperare instituțională pentru viitorul Văii Jiului, facilitată de ADR Vest

Instrumentul ITI (Investiții Teritoriale Integrate) pentru Valea Jiului, atât de așteptat de către autoritățile publice din zonă, devine în sfârșit o realitate. Primul pas, esențial, a fost făcut joi, 28 octombrie 2021, la Vulcan, unde reprezentanți ai autorităților publice locale și județene, dar și reprezentanți ai ADR Vest, ai Universității din Petroșani și ai societății civile s-au asociat pentru constituirea unei asociații care va gestiona programele de dezvoltare locală ce pot fi accesate prin intermediul acestui instrument.

Ședința constitutivă pentru înființarea Asociației pentru Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului a fost găzduită de Primăria municipiului Vulcan. Din această nouă asociere pentru dezvoltarea Văii Jiului s-au angajat să facă parte, ca membrii fondatori:

 • Consiliul județean Hunedoara;
 • Primăria Municipiului Petroșani; Primăria Municipiului Lupeni;
 • Primăria municipiului Vulcan;
 • Primăria orașului Petrila;
 • Primăria orașului Uricani;
 • Primăria orașului Aninoasa
 • Universitatea din Petroșani;
 • Asociația „Valea Jiului Developement Society Project”;
 • Asociația Comitetului de Inițiativă Valea Jiului;
 • Asociația Autism Helping Hands;
 • Asociația Urban Lab Valea Jiului.

Asociația pentru Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului (ADTIVJ) va va promova interesul general al locuitorilor din zonă și îmbunătățirea calității vieții acestora. Reprezentanții acesteia vor acționa în mai multe domenii de interes pentru Valea Jiului, precum dezvoltarea economico-socială, protecția mediului, precum și dezvoltarea și asigurarea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare dezvoltării durabile în zona Văii Jiului.

Potrivit deciziei adoptate de membrii fondatori, în funcția de președinte al acestei asociații a fost ales prof.univ.dr.ing. Radu Sorin Mihai, Rectorul Universității din Petroșani. Acesta se declară onorat de calitatea în care a fost învestit și apreciază că, prin intermediul acestui nou instrument asociativ, Valea Jiului are șansa de a atrage importante fonduri pentru dezvoltare locală, în următorii ani. ”Universitatea din Petroșani și-a propus de la bun început, atunci când acest proiect, dar și altele similare, s-au conturat ca posibile soluții în vederea creionării unei strategii de viitor pentru regiunea Văii Jiului, să fie un moderator și un liant al tuturor celor care vor și trebuie să se implice în această direcție. Mă bucur că acest lucru este recunoscut și astăzi, prin desemnarea mea în calitate de președinte al acestei asociații prin care vor fi gestionate programele ITI pentru Valea Jiului. Sunt onorat și în același timp convins că, împreună cu toți cei care fac parte din această asociație, vom acționa în mod corespunzător pentru a valorifica la capacitate maximă oportunitățile pe care ni le deschide proiectul ITI pentru dezvoltarea Văii Jiului”, a declarat prof.univ.dr.ing. Radu Sorin Mihai, președintele ADTIVJ.

La ședința de constituire a fost prezent și directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest, ec. Sorin Maxim, care a declarat: ”Felicit finalizarea acestui demers! Este o oportunitate foarte bună pentru dezvoltarea zonei și ne bucurăm că ADR Vest a mediat întregul proces. O regiune dinamică are nevoie de astfel de cooperări care să contribuie la elaborarea și implementarea de politici și strategii. În ceea ce privește Valea Jiului, vor fi foarte importante proiectele de dezvoltare integrată, care să atenueze discrepanțele dintre localitățile de aici și celelalte localități din județ și regiune. Următorul demers este finalizarea negocierilor cu autoritățile naționale pentru identificarea resurselor care sa sprijine dezvoltarea Văii Jiului.”

Și în opinia reprezentanților autorităților publice asociate în acest proiect, înființarea ADTIVJ este considerată drept un pas important în perspectiva atragerii de fonduri, naționale și europene, pentru dezvoltarea regiunii Văii Jiului. Președintele CJH, Laurențiu Nistor apreciază că realizarea acestei forme de asociere va sta la baza atragerii de fonduri nerambursabile în scopul realizării tranziției energetice a acestei regiuni. Acesta arată, în același timp, că județul Hunedoara este singurul din România în care sunt dezvoltare două proiecte integrate de acest tip, unul pentru Valea Jiului și unul pentru Munții Apuseni. ”În ceea ce privește Valea Jiului, ne-am concentrat eforturile pentru ca, împreună cu unitățile administrativ teritoriale, cu mediul universitar și cu societatea civilă reprezentată de organizațiile neguvernamentale, să punem bazele unei tranziții corecte pentru această zonă. Au fost identificate cele mai eficiente mijloace de suport în vederea pregătirii localităților din Valea Jiului pentru accesarea oportunităților de finanțare și, un pas important, astăzi au fost puse bazele Asociației care va gestiona implementarea acestui proiect. Am încredere în viitorul Văii Jiului și în potențialul de dezvoltare al acestei părți a județului Hunedoara”, a declarat Laurențiu Nistor, președintele Consiliului județean Hunedoara.

Acesta reamintește că ITI este un proiect negociat de Guvernul PSD cu Comisia Europeană  pentru a oferi locuitorilor din Valea Jiului perspective concrete în vederea reconversiei economice și sociale a zonei, în contextul închiderii activităților din industria minieră.

Din structura de conducere a Asociației pentru Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului vot mai face parte, potrivit deciziei luate de membrii fondatori, Maria Răducanu (de la Primăria Vulcan) – vicepreședinte din partea autorităților publice și Alexandru Kelemen – vicepreședinte din partea ONG-urilor partenere, în timp ce în funcția de Secretar General a fost ales Ovidiu Câmpean (reprezentantul Primăriei Municipiului Petroșani). Asociația va avea sediul la Petroșani.