La Universitatea din Petroșani încep „Zilele Academiei de Științe Tehnice din România”

Home Educație La Universitatea din Petroșani încep „Zilele Academiei de Științe Tehnice din România”
La Universitatea din Petroșani încep „Zilele Academiei de Științe Tehnice din România”
Academia de Științe Tehnice din România organizează a XVII-a ediție a Conferinței „Zilele Academiei de Științe Tehnice din România”. Evenimentul va avea loc în perioada 6–7 octombrie 2022, în Petroșani, la sediul Universității, având ca principală temă de dezbatere: „EFICIENȚĂ ȘI EFICACITATE ÎN INGINERIE”.
Sunt invitați să participe la conferință: membrii ai ASTR, membrii ai AGIR, cadre didactice din universități, cercetători științifici, doctoranzi și masteranzi, specialiști din domeniu.

Tematicile generice ale evenimentului vizează următoarele domenii și subdomenii de interes:

 1. Eficiență și eficacitate în mecanică și tehnologie;
 2. Performanță în producerea, stocarea și conversia energiei;
  * Eficiența în generarea energiei electrice;
  * Decarbonarea sistemului energetic.
 3. Modelarea și simularea proceselor specifice ingineriei electronice și IT;
 4. Factori de creștere a eficienței în domeniul construcțiilor și al integrării urbane;
 5. Abordarea sistemică a infrastructurii de transport în scopul eficientizării acesteia;
 6. Eficientizarea proceselor chimice prin abordare interdisciplinară;
 7. Metode de eficientizare a proceselor industriale prin utilizarea materialelor cu proprietăți superioare;
 8. Tehnici și tehnologii eficiente în folosirea resurselor naturale și pentru protecția mediului;
  * Petrol și gaze;
  * Substanțe minerale utile solide.

Comitetul de organizare din partea ASTR este condus de Prof. univ. em. dr. ing. Valeriu Jinescu (președinte) și este compus din: Prof.univ.dr.ing. Nicolae Iliaș, Prof.univ.dr.ing. Mihail Minescu, Dr. ing. Aurelian Serafinceanu, Prof. univ.dr.ing. George Teșeleanu, Prof.univ.dr.ing. Polidor Bratu, Prof.univ.dr.ing. Lazăr Avram, Dr. ing. Doru Vladimir Pușcașu, Conf. univ. dr. ing. ec. Dragoș Gabriel Zisopol.

Comitetul de organizare din partea Universității din Petroșani și a companiei Gerom Internațional Petroșani este format din: Prof.univ.dr.ing. Sorin Mihai RADU (președinte), Prof. univ. dr. ing. Nicolae ILIAȘ (preșeidnte executiv). Dr.ing. SERAFINCIANU Aurelian, Dr.ing. CUCĂILĂ Marius, Ec. TUDORA Crina, Ec. ILCEA Alisa, Ec. TULPAN Mărioara (membrii).