Consiliul județean Hunedoara / Convocator ședința CJH din 28.10.2022

Home Administrație Consiliul județean Hunedoara / Convocator ședința CJH din 28.10.2022
Consiliul județean Hunedoara / Convocator ședința CJH din 28.10.2022

Având în vedere dispozițiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, privind aducerea la cunoștința publică a faptului că, Consiliul Județean Hunedoara, este convocat în ședință ordinară, care se va desfășura în data de 28 Octombrie 2022, ora 11:00, în sala de ședințe din sediul Consiliului Județean Hunedoara, situat în municipiul Deva, str. 1 Decembrie, nr. 28, județul Hunedoara, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și Colegiul Fizioterapeuților Caraș – Severin – Hunedoara pentru realizarea în comun a evenimentului de interes județean ”Conferința fizioterapeuților Caraș – Severin – Hunedoara, Ediția I”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul III 2022;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pentru trimestrul III 2022;

Inițiator: Președinte Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul respiro pentru persoane adulte cu dizabilități Petroșani;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de zi de recuperare pentru adulți Deva;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Brănișca;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Rețea de persoane/familii de plasament;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 2 Păclișa;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 3 Păclișa;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de transport și cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ decât cel al adoptatorului/familiei adoptatoare;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii cu titlu gratuit a unui sector din drumul forestier „Axial Dobra” și a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor–Romsilva în domeniul public al Județului Hunedoara și în administrarea Consiliului Județean Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui teren din domeniul public al Municipiului Hunedoara în domeniul public al Județului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor CMID Bârcea Mare, județul Hunedoara și a încheierii unui act adițional la contractul nr.20110/2018 de delegare prin concesiune a Serviciului de operare și administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor CMID Bârcea Mare, județul Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Informare privind deplasarea vicepreședintelui Consiliului Județean Hunedoara, domnul Bădin Ion în Chișinău, Republica Moldova
 2. Întrebări, interpelări