848 persoane şi-au găsit un loc de muncă în septembrie, cu sprijinul AJOFM Hunedoara

Home Economie 848 persoane şi-au găsit un loc de muncă în septembrie, cu sprijinul AJOFM Hunedoara
848 persoane şi-au găsit un loc de muncă în septembrie, cu sprijinul AJOFM Hunedoara

Ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Hunedoara, în luna septembrie a acestui an au fost încadrate în muncă 848 persoane, dintre care 383 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 502 persoane au peste 45 de ani, 76 persoane au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 34 persoane au între 30 – 35 ani, 72 persoane au între 25 și 30 de ani, iar 164 persoane sunt tineri sub 25 de ani. În baza de date a AJOFM Hunedoara, s-au înscris în luna iulie 2022, ca persoane în căutare de loc de muncă, 236 tineri NEET, cu vârsta între 16 – 29 ani.

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 605 provin din mediul urban, iar 243 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale, (330) urmate de cele fără studii sau cu studii primare și gimnaziale (240). Numărul celor care au ca studii școala profesională sau de arte și meserii este de 174, cei cu studii postliceale sunt în număr de 19, iar cei cu studii universitare sunt în număr de 85.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Hunedoara, 203 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile, încadrarea într-o categorie de ocupabilitate find realizată ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Hunedoara.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată. Astfel, în cursul lunii septembrie 2022, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 1.249  persoane.