Acord de parteneriat între Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva și Biblioteca Shaanxi din China

După cum se știe, Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara –Deva, beneficiind și de  sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, este angrenată în ultimii ani în numeroase proiecte, manifestări și evenimente menite să facă cunoscute limba, cultura, civilizația chineză, realitățile economice și culturale din Republica Populară Chineză. Interesul publicului hunedorean este tot mai mare, iar oameni de diferite vârste și profesiuni sunt dornici să pătrundă cât mai mult în universul nesfârșit al civilizației milenare chineze.

Un moment de reală cotitură în demersul bibliotecarilor hunedoreni de a se apropia tot mai mult de tezaurul cultural al Chinei l-a reprezentat semnarea acordului de parteneriat între Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva și o mare bibliotecă din China, Biblioteca Shaanxi. Ceremonia de semnare a acordului a avut loc în ziua de 21 aprilie 2023 în cadrul unei videoconferințe pe platforma Zoom, care a reunit reprezentanții bibliotecii județene din Deva, reprezentanții bibliotecii din China și pe cei ai Institutului Confucius din Sibiu. Au fost prezenți la ceremonie Zhou Yunyue, directorul Bibliotecii Provinciei Shaanxi, prof. univ. dr. habil Silvia Florea, directorul Institutului Confucius din Sibiu, Wang Jiong, directorul  Institutului Confucius din Sibiu, Costel Avram – administratorul public al județului Hunedoarea, Ioan Sebastian Bara, managerul Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva și bibliotecarii Luminița Vulcan și Traian Sebastian Marian.

La ceremonia de semnare a acordului a participat, din partea Consiliului județean Hunedoara, administratorul public Costel Avram care, în alocuțiunea rostită, a avut frumoase cuvinte de apreciere la adresa Bibliotecii Shaanxi a cărei carte de vizită o consideră în egală măsură impresionantă și onorantă, în perfect acord cu istoria și cultura țării din care provine. Făcându-se și purtător de cuvânt al președintelui CJH, Laurențiu Nistor, Costel Avram a evidențiat faptul că acest acord reprezintă încă un pas important din ”Ofensiva culturală”, un program prioritar pe agenda administrației județene și că acest acord creează cadrul pentru statornicirea unor legături strânse între cele două biblioteci. ”Vom organiza în comun activități și evenimente culturale, ne vom cunoaște reciproc tradițiile; vom participa la derularea unor proiecte noi; ne vom consulta periodic, ne vom informa în legătură cu temele noastre de interes comun; vom realiza schimburi de experiență și toate acestea ne vor permite să ne cunoaștem mai bine. Sunt ferm convins că înțelegerea reciprocă se bazează pe cunoaștere reciprocă, pe schimburi culturale, pe acorduri semnate cu strângeri de mână, chiar virtuale, și mai ales cu zâmbetul pe buze – real! Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, cel care decide în ultimă instanță asupra priorităților de dezvoltare ale județului Hunedoara, a stabilit clar că sănătatea, turismul și cultura sunt componente strategice – fiecare dintre ele fiind asociată anumitor tipuri de investiții. Ofensiva Culturală hunedoreană continuă – și în curând veți fi martorii unui eveniment inedit la nivel național!”, a declarat Costel Avram

Ioan Sebastian Bara, managerul Bibliotecii județene ”Ovid Densușianu” apreciază că acest acord a fost pregătit împreună cu prietenii chinezi, fiind gândit și conceput cu speranța unei frumoase colaborări de care să se bucure ambele părți. ”China este un stat spre care se îndreaptă privirile admirative ale lumii întregi, este un stat modern, cu o dezvoltare ce a urmat o cale proprie, o cale ce a pus în valoare potențialul uman și material al acestei uriașe țări asiatice. China, prin civilizația ei milenară, stârnește admirația și respectul lumii întregi, iar în ultima vreme interesul pentru cultura și limba chineză au cunoscut un avânt cu totul remarcabil. Acest avânt l-am perceput și noi, ca bibliotecă, atunci când, în urmă cu zece ani, în colaborare cu Institutul Confucius din Sibiu am creat o filială cu cărți în limba chineză, singura din România, foarte bine dotată în cadrul bibliotecii, am organizat cursuri de limbă și cultură chineză, am contribuit la înființarea unei reviste, „Caietele Confucius”, am organizat sistematic activități de popularizare a culturii chineze, toate acestea atrăgând an de an tot mai mulți participanți”, a declarat Ioan Sebastian Bara.

Acesta este convins, în același timp că din colaborarea cu partenerii chinezi, bibliotecarii hunedoreni ai avut  și mai au multe lucruri de învățat: meticulozitate, seriozitate, respect față de muncă, dorința de perfecționare, rigurozitate și, nu în ultimul rând, generozitate. ”Fără îndoială, odată parteneriatul nostru perfectat, vom avea foarte multe de învățat de la colegii noștri de la biblioteca Shaanxi, una dintre cele mai mari și mai prestigioase biblioteci din Republica Populară Chineză. Acest acord ne creează cadrul pentru statornicirea unor legături strânse între bibliotecile noastre: vom organiza în comun activități și evenimente culturale, ne vom cunoaște reciproc tradițiile; vom participa la derularea unor proiecte noi; ne vom consulta periodic, ne vom informa în legătură cu temele noastre de interes comun; vom realiza schimburi de experiență și toate acestea ne vor permite să ne cunoaștem mai bine. Și domeniile comune, desigur, nu se opresc aici, le vom detalia, le vom îmbogăți pe măsură ce parteneriatul nostru se va maturiza”, a mai spus Ioan Sebastian Bara.

Acest acord de parteneriat pe care Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva l-a încheiat cu Biblioteca Shaanxi va fi un excelent canal de comunicare cu specialiștii chinezi în numeroase domenii legate de funcționarea eficientă a unei biblioteci din secolul XXI.