Salvamontiștii români cer audiență la Guvern pentru a salva Serviciul Public Salvamont

Home Stiri la zi Salvamontiștii români cer audiență la Guvern pentru a salva Serviciul Public Salvamont
Salvamontiștii români cer audiență la Guvern pentru a salva Serviciul Public Salvamont

Comunicat de presă al Salvamont România

Având în vedere Legea nr.296/2023 privind unele masuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, art. XXIX alin. 8, care prevede ca „Guvernul României aproba prin memorandum excepții de la procesul de desființare/reorganizare/fuzionare sau transfer al activității către alte structuri organizatorice pentru instituțiile publice/entitățile publice, numai in situațiile in care activitatea instituțiilor/entităților publice este considerata unica”, consiliile județene din Romania, care au in subordine servicii publice Salvamont cu personalitate juridică, au transmis Guvernului României, prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației, memorandumuri de exceptare pentru serviciile publice județene Salvamont din subordine.

Întrucât până în acest moment nu s-a primit vreun răspuns și nici nu au fost organizate consultări asupra memorandumurilor depuse de către Consiliile județene și Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România, solicităm acordarea unei audiențe de urgență de către Guvernul României, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerul Finanțelor.

Motivele solicitării acestei audiențe sunt următoarele:

– considerăm că structurile Salvamont din România au ca misiune principală activitatea UNICĂ de salvare în munți și locuri greu accesibile, ce cuprinde patrularea preventivă, asigurarea permanenței la punctele și refugiile SALVAMONT, căutarea persoanei dispărute, acordarea primului ajutor medical în caz de accidentare și transportarea accidentatului sau a bolnavului la prima unitate sanitară. Salvamontul coordonează și supraveghează activitatea de amenajare, întreținere și reabilitare a traseelor montane și intervine ca resursă de sprijin în cazul dezastrelor naturale, pentru IGSU, dar și pentru alte instituții din cadrul MAI.

– în urma analizei făcute la nivel național, în vederea realizării tuturor atribuțiilor și responsabilităților specifice activității de salvare montană, la cel mai înalt nivel de performanță, reiterăm necesitatea menținerii formei actuale și reamintim că activitatea Serviciilor Publice Județene Salvamont – Salvaspeo se desfășoară în baza Hg 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți, Legea nr. 402 din 31 octombrie 2006 privind prevenirea accidentelor și organizarea activității de salvare din mediul subteran speologic, Ordonanța nr. 58 din 21 august 1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România și Legea nr. 253 din 23 decembrie 2019 privind câinii Salvamont .

Chiar dacă în acest moment personalul necesar desfășurării activității este mult subdimensionat, gradul de răspuns și de succes la intervenții este de 100%, și considerăm că, dacă prevederile Legii nr.296/2023 s-ar aplica și Salvamontului prin comasarea cu alte instituții și mai ales, reducerea numărului de posturi cu 15%, activitatea acestuia ca structură de urgență ar fi grav perturbată, cu consecințe imprevizibile asupra siguranței turiștilor și totodată cu pierderea acreditărilor pentru desfășurarea în bune condițiuni a activităților de prevenire a accidentelor montane și de salvare în munți, certificarea formațiilor din punct de vedere al capacității operative de intervenție precum și acreditarea de furnizare a centrelor de formare profesională abilitate să desfășoare activități de pregătire profesională pentru profesia de salvator montan.

În temeiul celor expuse mai sus, conducerea Salvamont România consideră oportună o întâlnire de lucru cu factorii decidenți din cadrul Guvernului României, pentru a putea debloca aceasta situație care afectează în mod direct buna funcționare a unui serviciu de urgență util, eficient și vital din România.

Nu dorim ca o decizie emisă fără o analiză pertinentă a specificului activității noastre să fie luată in mod arbitrar, fără o consultare prealabilă, în care să ne expunem punctul de vedere pentru identificarea unei soluții optime în vederea menținerii unui grad ridicat de performanță a serviciilor de salvare montană, prevenire a accidentelor și de siguranță pentru cei care merg pe munte.

CONSILIUL DE CONDUCERE SALVAMONT ROMANIA

Președinte SABIN CORNOIU