Servicii de alimentare cu apă și canalizare mai bune pentru cetățenii din Lupeni, după finalizarea unui nou proiect european implementat de Apa Serv Valea Jiului

Home Economie Servicii de alimentare cu apă și canalizare mai bune pentru cetățenii din Lupeni, după finalizarea unui nou proiect european implementat de Apa Serv Valea Jiului
Servicii de alimentare cu apă și canalizare mai bune pentru cetățenii din Lupeni, după finalizarea unui nou proiect european implementat de Apa Serv Valea Jiului

Un nou contract de lucrări aferent proiectului privind „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020” implementat de Apa Serv Valea Jiului, în cadrul POIM, va asigura o creștere a calității acestor servicii publice esențiale pentru locuitorii din zona de Est a municipiului Lupeni, îndeosebi din cartierul istoric Ștefan.

Asta după ce, în ultimii ani aici au fost executate o serie de lucrări de investiții care s-au materializat în reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă potabilă pe o lungime de aproximativ 4,73 km, construirea unei stației de pompare a apei potabile în cartierul Ștefan, precum și în reabilitarea rețelelor de canalizare pe o lungime de aproximativ 3,86 km și construirea unei stații de pompare a apelor uzate în zona Lupeni Est. Lycrările au fost recepționate în cursul zilei de 14 decembrie 2023, iar momentul închiderii acestui contract a fost marcat în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc la sediul central al companiei de apă, în prezența conducerii Apa Serv Valea Jiului și a reprezentantului constructorului, compania Hidroconstrucția.

Directorul general al ASVJ, ing. Cristian Ionică spune că închiderea cu succes a acestyi contract constituie încă un moment important pentru opratorul regional de apă și canalizare din Valea Jiului, iar acest moment marchează încă un pas înainte în creșterea calității serviciilor oferite abonaților, de data aceasta celor din municipiul Lupeni. ”În acest contract de lucrări vorbim despre investiții atât în modernizarea rețelelor de apă potabilă, cât și a celor de canalizare, realizate în zona Lupeni Sud, în special în cartierul Ștefan, lucrări care vor avea drept consecință o creștere a calității serviciilor pe care le oferim cetățenilor din acest areal al municipiului Lupeni”, a declarat ing. Cristian Ionică, directorul general al Apa Serv Valea Jiului.

Acesta a precizat că, în cadrul acestui contract încheiat între APA SERV VALEA JIULUI S.A., în calitate de Beneficiar și HIDROCONSTRUCȚIA S.A., în calitate de antreprenor. și intitulat „Reabilitare aducțiune, rețele de apă și canalizare în UAT Lupeni – Lot 2: VJ-CL-09 Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Est”, au fost realizate investiții în reabilitarea rețelelor de distribuție a apei potabile în municipiul Lupeni, pe străzile: Fagului, Frăției, Bisericii, Avram Iancu, Mihail Sadoveanu, Frumoasa, Scurta, Cimpoiului, Doinei, Fluierului, Moș Roată, Pandurilor, Ursului, Fraternității, Înfrățirii, Dacilor, Progresului, Teilor, Luminii, Traian, Decebal, Caprior și Pompieri.  Lucrprile pe rețelele de apă au vizat, în principal, reabilitarea branșamentelor existente, realizarea unui număr de 3 subtraversări de drumuri și două subtraversări de cursuri de apă, construcții anexă pentru conducetele de distribuție și puncte de măsură a debitului, dar și realizarea unei noi stații de pompare a apei potabile în cartierul Ștefan.

Directorul general al Apa Serv, Cristian Ionică, arată de asemenea că, pe componenta de canalizare, au fost realizate investiții care au vizat reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate pe străzile Fagului, Progresului, Scurta, Fluierului, Moș Roată, Pandurilor, Ursului, Libertății, Ștefan, Dacilor, Teiului, Luminii, Traian, Decebal, Caprior, Pompierilor, Mihail Sadoveanu, Minerilor și Frumoasa. Lucrările au constat, în principal, în reabilitarea racordurilor de canalizare, realizarea de construcții anexă pe conducetele de distribuție, 4 traversări de drumuri principale și canale casetate, o subtraversare a Jiului de vest, o subtraversare de cale ferată și construirea unei stații de pompare a apei uzate pentru zona Lupeni Est.

Reprezentantul constructorului, ing. Gheorghe Stanciu apreciază că execuția acestor lucrări a constituit o provocare și pentru echipa Hidroconstrucția, având în vedere complexitate execuției, dată în principal de caracteristicile zonei în care au fost realizate investițiile. ”Lucrările s-au realizat într-o zonă destul de dificilă, din punct de vedere al așezării geografice, cu o pantă de înclinare 50%, a reliefului și aglomerării urbane. Din aceste motive, lucrările au constat și în săpături unde nu am putut utiliza utilaje și am acționat foarte mult manual, la lopată, iar pentru aceste lucrări am avut angajați peste 100 de muncitori asiatici, la care am apelat pentru că în România este tot mai greu să găsesști muncitori pentru astfel de munci grele. A fost un contract greu dar, pe tot parcursul realizării acestor lucrări, am avut parte de sprijinul companiei de apă, al Primăriei municipiului Lupeni și de înțelegere din partea cetățenilor și le mulțumim tuturor pentru buna colaborare”, a declarat ing. Gheorghe Stanciu.

Valoarea totală a lucrărilor este de 10.022.634,16 lei fără TVA, banii fiind asigurați în baza proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020”, respectiv: 85% finanțare nerambursabilă acordată de Comisia Europeană prin Fondul de Coeziune, 13% finanțare de la bugetul de stat și 2% finanțare din bugetul local.

Obiectivul general al proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020” este creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației din Valea Jiului. Contractul de finanţare a fost semnat în luna mai 2017 şi are o valoare totală de 384.329.650,38 de lei, din care, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene este de 275.186.442,38 de lei.