Gânduri la aniversarea unui prieten, scriitorul Dumitru Tâlvescu

Gânduri la aniversarea unui prieten, scriitorul Dumitru Tâlvescu

Biblioteca județeană ”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva și-a făcut un frumos obicei din crearea unor momente culturale emoționante prilejuite de aniversarea unora dintre cei mai valoroși scriitori hunedoreni. Un astfel de eveniment a fost și cel organizat luni, 29 aprilie 2024, la sala de lectură a Bibliotecii, în cinstea aniversării vârstei de 70 de ani a scriitorului Dumitru Tâlvescu, președintele Asociației Oamenilor de Cultură și Artă (ASOCA).

Desfășurat sub genericul „Dumitru Tâlvescu sau vocația literaturii”, evenimentul a constituit o întâlnire prietenească de suflet cu scriitorul Dumitru Tâvescu care, la cele șapte decenii de viață, se află la momentul de apogeu al creației sale literare, dar și la o importantă ”bornă” a călătoriei sale în acest colț de Univers.

De aproape 15 ani, numele lui Dumitru Tâlvescu s-a afirmat cu un binemeritat succes în viața literară a județului Hunedoara. Încă de la debutul său cu volumul „Anul și copiii lui”, cei care iubesc literatura de bună calitate au înțeles că au în față cartea unui scriitor adevărat, un talent remarcabil, un om de litere dotat cu o sensibilitate impresionantă și cu capacitatea de a conferi valoare fiecărui cuvânt. Au urmat poemele din volume ca „Stăpân peste iluzii”, „Observator nedumerit”, „Altfel, poemele”, „Evadarea din mecanic”, „Cornucopia”, „Prosperia”, toate fiind dovada unui talent din ce în ce mai viguros, o voce lirică tot mai personală, mai originală. Dragostea pentru literatură a materializat-o de curând și în crearea unei serioase reviste de cultură intitulate Piedestal, revistă al cărei redactor-șef este.

Așa cum foarte bine remarca Ioan Sebastian Bara, managerul Bibliotecii județene, ca prozator și poet deopotrivă, Dumitru Tâlvescu vădește același talent de a găsi de fiecare dată „cuvântul ce exprimă adevărul” și creațiile sale devin astfel adevărate bijuterii literare. ”Acest lucru este cu atât mai demn de respect și de admirație cu cât, așa cum știm, Dumitru Tâlvescu a intrat relativ târziu în peisajul nostru literar, după ani buni petrecuți în lumea rece a cifrelor. Intrarea sa, însă, a fost o plăcută surpriză pentru scriitori și cititori în egală măsură. De la un volum la altul, talentul său a dobândit noi valențe, a devenit tot mai  convingător, scriitura a dobândit tot mai multă siguranță, toate acestea fiind dovada de necontestat că Dumitru Tâlvescu este un scriitor adevărat, bun cunoscător al artei scrisului”, a spus, în discursul său, Ioan Sebastian Bara.

Tot acesta ne-a reamintit că numele lui Dumitru Tâlvescu îl aflăm și în coloanele unor prestigioase publicații literare precum „Gorjul Literar”, „Serile la Brădiceni”, „Caietele Columna”, „Ardealul literar”, „Discobolul”, „Arca”, „Cervantes”, „Destine literare” (Canada), „Lumină lină” (Statele Unite), „Zemra Shqiptare” (Macedonia), „Doruntina” (Elveția) etc. Sau că talentul literar al lui Dumitru Tâlvescu a fost remarcat de scriitori și critici literari, poeți și prozatori ca Paulina Popa, Eugen Evu, Dumitru Hurubă, Daniel Marian, Ion Popescu Brădiceni, Ladislau Daradics, Gheorghe Grigurcu, Traian Dinorel Stănciulescu, Passionaria Stoicescu, Muguraș Maria Petrescu, Octavian Mihalcea.

În mod firesc, la ceas aniversar, au ”toastat” în cuvinte frumoase rostite în cinstea sărbătoritului, scriitorii Camelia Ardelean, Constantin Stancu, Dumitru Dumitrescu, Anca Ciolca, Valentin David, Elisabeta Bogățan, Mirela Cocheci, Dan Orghici și Paulina Popa – cea care a ”nășit”, în mod providențial, intrarea lui Dumitru Tâlvescu, în lumea fermecătoare a literaturii, acolo unde are, de pe acum, un loc binemeritat pe piedestalul valorilor.

Așa cum observă, pe bună dreptate, scriitorul Constantin Stancu: „Întreaga creație a lui Dumitru Tâlvescu, fie că e vorba de poezie sau de proză, vădește un talent autentic, o sensibilitate lirică deosebită și un suflu epic remarcabil.” Sunt cuvinte ce caracterizează talentul de netăgăduit al acestui scriitor îndrăgostit de literatură, veritabil maestru al cuvintelor bine alese, al imaginilor artistice de o vigoare impresionantă.

La ceas aniversar, Dumitru Tâlvescu s-a bucurat nu doar de o frumoasă întâlnire cu prieteni, creatori și iubitori de literatură, ci și de câteva daruri speciale, concretizate în decercarea unei ”Diplome de excelență” din partea Bibliotecii județene ”Ovid Densușianu”, conferită pentru întreaga sa activitate literară și susținuta colaborare cu această instituție de cultură, dar și de emoționante momente lirice și muzicale, în care actrița Isabela Hașa a recitat câteva poezii din cel mai recent volum al scriitorului Dumitru Tâlvescu, ”Arcana Animae”, în care valorosul muzician Mircea Suchici, dirijor la Filarmonica din Craiova i-a dedicat câteva emoționante crâmpeie muzicale interpretate magistral la violoncel, iar împreună cu apreciatul rapsod hunedorean Ovidiu Olari, toți cei prezenți i-au cântat lui Dumitru Tâlvescu, imnul sărbătorilor aniversare: ”Mulți ani trăiască!”

Și de această dată, cu modestie, cu recunoștință și cu același talent care-i definesc personalitatea, Dumitru Tâlvescu a dovedit, prin cuvinte, gesturi, fapte că este și rămâne același intelectual adevărat, un rafinat om de cultură, un om cu sufletul tânăr, plin de generozitate și gata să ofere mereu un sfat, o vorbă bună celor care îl prețuiesc și îl respectă.

La cei 70 de ani, i-am urat, alături de numeroșii prieteni prezenți la eveniment, ani mulți și bogați în opere literare, în pagini scrise cu talent și pasiune pentru concretizarea vocației sale spre artă și cultură. În ceea ce-l privește pe semnatarul acestor rânduri, și cu bucuria de a fi fost desemnat de către conducerea Bibliotecii județene ”Ovid Densușianu”, cu onoarea de a fi amfitrion al acestei deosebit de emoționante întâlniri de suflet de mare emoție, prilejuită de aniversarea prietenului nostru, scriitorul Dumitru Tâlvescu.

La mulți ani, dragă maestre!