20 de hotărâri în dezbaterea Consiliului județean Hunedoara din 30 august

Consiliul județean Hunedoara se reunește miercuri, 30 august 2017, de la ora 11.00, la ședinta ordinara a lunii august, evenimentul având loc în Sala Mare de ședințe a instituției. Consilierii vor dezbate și vor supune aprobării următorul proiect al ordinii de zi:
1.                  Proiect de hotărâre privind validarea domnului Bretean Dorel-Ovidiu ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine  Publică Hunedoara;
2.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării și a  componenței, precum și a Regulamentului de organizareși funcționare ale Comisiei pentru protecția copilului Hunedoara;
3.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității Medico-Socială Baia de Criș;
4.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu;
5.                  Proiect de hotărâre privind transmiterea temporară a dreptului de administrare asupra unui sector de drum județean;
6.                  Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unor terenuri din domeniul public al statului în domeniul public al Județului Hunedoara;
7.                  Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de administrare și utilizare a unor bunuri rezultate în urma derulării de către S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a unor proiecte de investiții publice finanțate din fonduri nerambursabile;
8.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea notelor conceptuale și temelor de proiectare pentru unele obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara;
9.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea notelor conceptuale și temelor de proiectare pentru ”Reabilitare drumuri județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului economic și cultural al Județului Hunedoara”;
10.               Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrările de Intervenție (DALI) pentru obiectivul:”Reparații la Spitalul Județean de Urgență Deva-  Secția pediatrie- etapa a II-a”;
11.               Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării, virărilor de credite bugetare, modificarea repartizării pe trimestre în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2017, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget ;
12.               Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2017;
13.               Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării, virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;
14.               Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale spitalelor publice de interes județean;
15.               Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de gestionare a deșeurilor aparținând UAT-urilor din județul Hunedoara;
16.               Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale;
17.               Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul ”Modernizarea, extinderea şi dotarea Unităţii de Primire Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva”;
18.               Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și Temei de proiectare pentru ”Reparație capitală paviment curte interioară a sediului Serviciul Județean de Ambulanță Hunedoara”;
19.               Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru pentru obiectivul:”Situl arheologic Sarmizegetusa punct Dealu Grădiștii: Restaurare și punere în valoare, sat Grădiște de Munte, comuna Orăștioara de Sus, judeţul Hunedoara”;
 20.               Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Scolii  Gimnaziale ”Dr.Aurel Vlad” Orăștie pentru anul şcolar 2017 – 2018